Aktualności

Opolski Związek Rolników i Organizacji Społecznych w Opolu

Spotkanie Porozumienia Rolników Opolszczyzny z Wojewodą w sprawie suszy

W dniu 18 sierpnia 2015 odbyło się kolejne posiedzenie Porozumienia Rolników Opolszczyzny.
Na spotkaniu przedstawiciele Porozumienia wspólnie wypracowali zaganienia, które miały zostać poruszone na spotkaniu z Wicewojewodą Opolski Panem Antonim Jastrzembskim:

 • analiza kryteriów przyjętych do oceny suszy rolniczej,
 • ogłoszenie przez Wojewodę objęcia województwa opolskiego klęską suszy rolniczej,
 • ocena systemu wsparcia producentów rolnych proponowane przez Rząd i jej wady w przypadku braku ogłoszenia klęski suszy rolniczej dla województwa opolskiego,
 • zagrożenia dalszymi zniszczeniami w produkcji okopowych i kukurydzy oraz problemy jakie będą z zasiewami ozimin,
 • ocena zagrożenia wynikającego z braku realnego wzrostu roślin poplonowych w ramach obowiązku zazieleniania,
 • zagrożenia likwidacji stad bydła mlecznego i opasowego w gospodarstwach.

Porozumienie Rolników Opolszczyzny zgłosiło do Wojewody wnioski o:

 1. Zgłoszenie zmian zasad działania komisji oceniających straty i sposobu liczenia dochodowości gospodarstw.
 2. Powołanie grupy roboczej do wypracowania systemowych rozwiązań zmniejszenia skutków suszy i doradców przygotowujących rolników do ewentualnych zmian w agrotechnice, zasiewach roślin, odmian odpornych na suszę.
 3. Zaproszenie na spotkanie przedstawicieli firm skupowych i przyjęcie roli mediatora w celu negocjacji odstąpienia od kar umownych producentów rolnych w związku z brakiem możliwości ilościowych w ich realizacji.
 4. Uwzględnienie faktu dowodowego zasiewów poplonów w ramach zazielenienia mimo braków ich wschodów.
 5. Odstąpienie od egzekwowania kar za przekroczenia limitu produkcji mleka.
 6. Przygotowanie niezbędnej pomocy producentom bydła w zaopatrzenie w pasze objętościowe, w związku z możliwym brakiem kukurydzy na kiszonkę.
 7. Przygotowanie koncepcji i sposobu sfinansowania wykorzystania rowów melioracyjnych, zbiorników małej retencji jako podstawowej struktury technicznej gromadzenia wód w okresach suszy i regulacji w przypadku wystąpienia deszczów nawalnych.

Relacja ze spotania Porozumienia Rolników Opolczyzny z Wojewodą znajdziecia Państwo się TUTAJ 

Święto Pieroga 2015 w Miechowej

W dniach 8 i 9 sierpnia 2015 roku na boisku sportowym we wsi Miechowa odbyła się 6. edycja festynu pn. „Święto Pieroga”.
W sobotę 8 sierpnia 2015 roku odbył się „Turniej sołectw w piłce siatkowej o puchar pierogowy”. Patronat i organizację tego przedsięwzięcia objęło Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Miechowa.

W niedzielę 9 sierpnia 2015 roku imprezę rozpoczęto o godzinie 14.00 konkursem „Najsmaczniejsze pierogi”. W konkursie wzięły udział 3 zespoły, które przedstawiły do konkursu łącznie 8 rodzajów pierogów. Najlepsze pierogi zaserwowały panie z KGW Janówka, drugie miejsce zajęły pierogi wykonane przez KGW Miechowa, natomiast trzecie miejsce pierogi z KGW Dobiercice. Jury konkursowe przyznało również wyróżnienie specjalne za pierogi z grzybami wykonane przez panie z KGW Dobiercice. Współorganizatorem konkursu był Opolski Związek Rolników i Organizacji Społecznych, który ufundował 3 nagrody dla laureatów konkursu, a nagrodę specjalną za ekstra pierogi ufundował Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie. Nagrody laureatom wręczały Pani Danuta Bajak – Prezes Zarządu OZRiOS w Opolu i p. Jadwiga Urbańska – przedstawiciel OODR w Łosiowie.
Następnym pierogowym konkursem był „Turniej lepienia pierogów na czas o Puchar Burmistrza Byczyny”. Patronat nad tym konkursem objął Burmistrz Byczyny, który ufundował puchar i nagrodę główną tej konkurencji. Pozostałe nagrody ufundowane były przez Starostwo Powiatowe w Kluczborku. Do tej konkurencji zgłosiły się również trzy drużyny, czyli KGW Miechowa, Dobiercice i Janówka. Mistrzyniami w lepieniu pierogów okazały się Panie z KGW Miechowa, na kolejnych miejscach uplasowały się KGW Janówka i KGW Dobiercice. Pierogi ulepione w tej konkurencji zostały ugotowane i przekazane do darmowej degustacji wszystkim uczestnikom festynu.

Trzeci konkurs pierogowy to „Mistrzostwo w jedzeniu pierogów” - patronat nad tym konkursem objął Pan Andrzej Maksym właściciel firmy „Makspol”, który ufundował nagrodę główną w tej konkurencji. Do konkursu zaproszono 3 osoby. Każdy uczestnik otrzymał po 30 pierogów, które miał zjeść w jak najkrótszym czasie, ale nie dłuższym niż 3 minuty. Jak się okazało żaden z uczestników nie zjadł, w tak krótkim czasie, tylu pierogów. Mistrzem w jedzeniu pierogów okazał się mieszkaniec naszej wsi Daniel Chemij, który zjadł 23 pierogi. Pozostali uczestnicy otrzymali jako nagrody pocieszenia.

W trakcie imprezy odbyły się również warsztaty klejenia pierogów, podczas których Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Miechowej uczyły chętnych artystycznego klejenia pierogów.

Jednym z wydarzeń Święta Pieroga było lepienie pieroga olbrzyma. W tym przedsięwzięciu udział wzięły członkinie Koła Gospodyń Wiejskich Miechowa przy współudziale uczestników festynu (ogółem 16 osób). Do lepienia pieroga zostało zużyte ok 35 kg mąki, 4 litry wody i 50 kg śliwek. W rezultacie powstał pieróg w wielkości 2,1x1m.

Podczas festynu mogliśmy posłuchać występów artystycznych przygotowanych przez młodych wykonawców tj. Sandrę Chemij, Igora Zawodnego oraz wokalistki ze studia Piosenki przy Ośrodku Kultury w Byczynie.
W czasie trwania imprezy zjedzonych zostało około 3 tys. pierogów przygotowanych przez KGW Miechowa.
 

Złota Kosa 2015

Już po raz XV  w Piątkowicach odbyła się "Złota Kosa" czyli Turniej Żniwowania Metodami Tradycyjnymi organizowana przez sołectwo Piątkowice, Urząd Gminy Łambinowice oraz Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Łambinowicach.
W Turnieju wzięło udział 10 drużyn, które rywalizowały niezmiennie w sześciu konkurencjach.
Jednym ze współorganizatorów imprezy był Opolski Związek Rolników i Organizacji Społecznych fundując nagrody w kategorii - prezentacja drużyny.
Wyniki poszczególnych konkurencji przedstawiają się następująco: :
· klasyfikacja drużynowa:
I miejsce (złota kosa) – Domaszkowice
II miejsce (srebrna kosa) – Korfantów
III miejsce (brązowa kosa) – Malerzowice Wielkie
IV miejsce – Niwnica
· prezencja drużyny (stroje, pojazdy, śpiew):
I miejsce – Niwnica
II miejsce – Jasienica Dona
III miejsce – Drogoszów
IV miejsce – Malerzowice Wielkie
Nagroda specjalna dla drużyny z Ukrainy
· żęcie sierpem:
I miejsce – Niwnica (Zbigniew Sypień)
II miejsce – Skałat - Ukraina (Mariia Hevchuk)
III miejsce – Korfantów (Maria Didyk)
· koszenie kosą:
I miejsce – Domaszkowice
II miejsce – Sowin
III miejsce – Korfantów
· młócenie cepem:
I miejsce – Skałat - Ukraina
II miejsce – Jasienica k. Bielska
III miejsce – Jasienica Dolna
· klepanie kosy:
I miejsce - Domaszkowice (Marian Butor)
II miejsce – Malerzowice Wielkie (Tomasz Lewandowski)
III miejsce – Drogoszów (Stanisław Majchrzak)

Zdjęcia z imprezy do obejrzenia w zakładce: GALERIA

Narada szkoleniowa w Byczynie

W dniu 17 czerwca br. w Byczynie odbyła się trzecia z cyklu narad szkoleniowych dla Kół Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu kluczborskiego, namysłowskiego i oleskiego.
Zebrane przedstawicielki 12 Kół wzięły udział w szkoleniu z zakresu zasad prowadzenia dokumentacji merytorycznej oraz finansowo-księgowej Koła Gospodyń Wiejskich, które przybliżyła Pani Prezes Danuta Bajak.
W trakcie narady, odbyło się również tradycyjne spotkanie z przedstawicielami samorządów lokalnych oraz Lokalnych Grup Działania i organizacji pozarządowych prowadzących swoją działalność na terenie trzech powiatów. Wśród gości, którzy przyjęli nasze zaproszenie znaleźli się przedstawiciele: Starostwa Powiatowego w Oleśnie, Urzędu Miasta w Namysłowie, Urzędu Gminy w Wilkowie oraz Terenowych Zespołów Doradztwa Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.
Prezes Opolskiego Związku Pani Danuta Bajak zaprezentowała gościom zakres działalności prowadzonej przez Opolski Związek oraz przedstawiła zadania realizowane wspólnie z organizacjami członkowskimi z tego terenu. Podczas prezentacji zaapelowała do zgromadzonych przedstawicieli władz gmin o współpracę z organizacjami działającymi na ich terenie podkreślając, że działalność Kół Gospodyń Wiejskich, to także promocja potencjału społecznego całej gminy.

Podczas szkolenia przeprowadzony został również kolejny konkurs na najpiękniejszą „Ozdobę dla domu – na każdą okazję”. W konkursie zadeklarowało udział 11 Kół przygotowując swoje propozycję ozdoby domowej. Wśród prac znalazły się m.in. bogato zdobione świeczniki, kompozycje ręcznie wykonanych kwiatów, haftowane obrazy, dekoracje z drewna, a nawet zegar zdobiony ziarnami kawy.

Powołana przez Prezes Zarządu Komisja konkursowa przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:
I miejsce zajęło Koło Gospodyń Wiejskich w Bukowiu i nagrodę - 3-półkowy wózek kelnerski,
II miejsce zajęło Koło Gospodyń Wiejskich w Krasowicach i nagrodę - 2-półkowy wózek kelnerski,
III miejsce zajęło Koło Gospodyń Wiejskich w Nowych Smarchowicach i nagrodę kociołek elektryczny do zupy.
Wszyscy pozostali uczestnicy otrzymali wyróżnienia równorzędne wyróżnienie, tj:
KGW Biskupice, KGW Brzeziny, KGW Chudoba, KGW Dobiercice, KGW Janówka, KGW Miechowa, KGW Roszkowice, KGW Skotnica.

Panie uczestniczące w spotkaniu Koła miały okazję zaprezentować swój kunszt kulinarny, częstując uczestników i gości zaproszonych tradycyjnymi potrawami.
Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestniczącym Kołom Gospodyń Wiejskich, a w szczególności Pani Prezes Byczyńskiego Związku Rolników i Organizacji Społecznych za zaangażowanie i pomoc w organizacji narady.

Zdjęcia z narady do zobaczenia w zakładce Galeria.

Narada szkoleniowa w Racławicach Śląskich

W dniu 06 maja br. w Wiejskim Domu Kultury w Racławicach Śląskich odbyła się kolejna narada szkoleniowa dla Kół Gospodyń Wiejskich.
Przedstawicielki 15 Kół z terenu powiatu prudnickiego i głubczyckiego uczestniczyły w szkoleniu z zakresu zarządzania działalnością Koła Gospodyń Wiejskich. Prowadząca drugie z cyklu szkoleń Pani Prezes Danuta Bajak przedstawiła zasady prowadzenia dokumentacji merytorycznej oraz finansowo-księgowej organizacji.

Po zakończeniu części szkoleniowej narady, odbyło się spotkanie z władzami samorządów lokalnych oraz parlamentu. Wśród gości znaleźli się: Poseł na Sejm Pani Janina Okrągły, Starosta Prudnicki  Pan Radosław Roszkowski, Burmistrz Głogówka Pan Andrzej Kałamarz, Wicestarosta Głubczycki Pani Anita Juchna oraz przedstawiciele Gminy Biała, Gminy Głogówek, Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Sołectwa Racławice Śląskie.
Prezes Opolskiego Związku Pani Danuta Bajak zaprezentowała gościom działalność Opolskiego Związku wraz z zadaniami realizowanymi wspólnie z organizacjami członkowskimi z terenu obu powiatów. Podczas prezentacji zaapelowała do Pani Poseł o uporządkowanie prawnego statusu Koła Gospodyń Wiejskich jako organizacji pozarządowej, natomiast zgromadzonych przedstawicieli władz gmin zachęcała ściślejszej współpracy z organizacjami działającymi na ich terenie podkreślając, że działalność Kół Gospodyń Wiejskich, to także promocja aktywności społecznej całej gminy.

W trakcie trwania szkolenia przeprowadzony został konkurs na najpiękniejszą „Ozdobę dla domu – na każdą okazję”. W konkursie wzięło udział 8 Kół prezentując swoje propozycję ozdoby domowej.
Komisja konkursowa przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:

I miejsce zajęło Koło Gospodyń Wiejskich w Kazimierzu i nagrodę - 3-półkowy wózek kelnerski,

II miejsce zajęło Koło Gospodyń Wiejskich w Pomorzowicach i nagrodę - 2-półkowy wózek kelnerski,

III miejsce zajęło Koło Gospodyń Wiejskich w Zawiszycach i nagrodę kociołek elektryczny do zupy.

Wszyscy pozostali uczestnicy otrzymali wyróżnienia i 2-litrowe termosy do kawy, tj: KGW Dzierżysław, KGW Laskowice, KGW Lewice, KGW Lubrza, KGW Nowa Cerewia.

Wszystkie uczestniczące w spotkaniu Koła zaprezentowały również swój kunszt kulinarny, częstując uczestników i gości zaproszonych przygotowanym poczęstunkiem.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestniczącym Kołom Gospodyń Wiejskich, a w szczególności przedstawicielkom Samodzielnego Koła Gospodyń Wiejskich w Racławicach Śląskich za pomoc w organizacji narady.

Zdjęcia ze spotkania do zobaczenie w zakładce Galeria.

Komunikat ARR w sprawie zmiany stawki dopłat do materiału siewnego

Agencja Rynku Rolnego informuje, że w dniu 7 kwietnia 2015 r. zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany (Dz. U. 2015 r., poz. 485).

W związku z powyższym, od dnia 22.04.2015 r. stawki dopłat do 1 ha powierzchni, na której wysiano/wysadzono materiał siewny będą wynosiły:
    -   80 zł – zboża, mieszanki zbożowe i pastewne,
    - 130 zł – rośliny strączkowe,
    - 400 zł – ziemniaki.

Decyzje wydane od dnia 22.04.2015 r. będą przyznawały dopłaty wyliczone na podstawie ww. nowych, niższych stawek. Data wpływu wniosku nie ma w tym przypadku zastosowania, z zastrzeżeniem zachowania terminu art. 35 kpa.

Nada szkoleniowa i spotkanie wielkanocne w Nysie

W dniu 25 marca w Hotelu Europejskim w Nysie odbyła się narada szkoleniowa dla Kół Gospodyń Wiejskich działających na terenie powiatu nyskiego.
W trakcie szkolenia uczestniczki z 21 Kół miały okazję rozszerzyć swoją wiedzę z zakresu zarządzania działalnością koła gospodyń wiejskich, prowadzenia dokumentacji organizacji oraz prowadzenia dokumentacji finansowej. Prowadząca szkolenie Pani Prezes Danuta Bajak podkreśliła, jak istotne dla działalności organizacji pozarządowych, jakimi są KGW, jest rzetelne i zgodne z obowiązującymi przepisami prowadzenie dokumentacji, w szczególności księgowo-rozliczeniowej.

Przy okazji organizacji narady, w związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi, odbyło się również spotkanie organizacji zrzeszonych z terenu powiatu nyskiego z przedstawicielami samorządu województwa oraz władzami samorządów lokalnych. Wśród gości zaproszonych znaleźli się: Wicemarszałek Województwa Pan Antoni Konopka, Burmistrz Korfantowa Pan Janusz Wójcik, Z-ca Burmistrza Nysy Pan Piotr Bobak, Wójt Gminy Skoroszyce Pani Barbara Dybczak, Dyrektor Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Pan Henryk Zamojski, Prezes LGD Nyskiego Księstwa Jezior i Gór Pani Danuta Kruszelnicka-Majnusz, przedstawiciele Urzędów Gmin Łambinowice, Paczków oraz Starostwa Powiatowego w Nysie.
W czasie trwania biesiady Prezes Opolskiego Związku Pani Danuta Bajak zaprezentowała gościom działalność Opolskiego Związku, ze szczególnym uwzględnieniem zadań realizowanych we współpracy z organizacjami z terenu powiatu nyskiego. Podczas prezentacji zachęcała zgromadzonych przedstawicieli poszczególnych gmin do nawiązania współpracy, bądź ściślejszej współpracy z organizacjami działającymi na ich terenie. Pani Prezes podkreśliła, że promocja działalności Kół Gospodyń Wiejskich, to nie tylko promocja ich indywidualnych osiągnięć, ale także gminy, na terenie której działają.

Podczas biesiady przeprowadzony został konkurs na najpiękniejszą „Ozdobę Wielkanocną”. W konkursie wzięło udział 18 Kół prezentując swoje świąteczne dekoracje, stroiki, pisanki i palmy.
Komisja konkursowa przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:
I miejsce zajęło Koło Gospodyń Wiejskich w Nowym Lesie i nagrodę -   3-półkowy wózek kelnerski,
II miejsce zajęło Koło Gospodyń Wiejskich w Piątkowicach i nagrodę -  2-półkowy wózek kelnerski,
III miejsce zajęło Koło Gospodyń Wiejskich w Sidzinie i nagrodę kociołek elektryczny do zupy.

Wszyscy pozostali uczestnicy otrzymali wyróżnienia i 2-litrowe termosy do kawy, tj: KGW Domaszkowice, KGW Gryżów, KGW Kamienica, KGW Giełczyce, KGW Kozielno, KGW Maciejowice, KGW Makowice, KGW Nowy Świętów, KGW Polski Świętów, KGW Przełęk, KGW Skoroszyce, KGW Ścinawa Mała, KGW Wierzbięcice, KGW Wilamowice, KGW Zwanowice.

Wszystkie uczestniczące w spotkaniu Koła miały możliwość zaprezentowania swojego talentu kulinarnego, serwując przywiezione potrawy świąteczne.
Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestniczącym Kołom Gospodyń wiejskich za zaangażowanie i przygotowanie pysznych potraw do degustacji.

Zdjęcia ze spotkania do zobaczenie w zakładce Galeria.

Konkurs "Torty na każdą okazję"

W dniu 05.03.2015 r. w trakcie Podsumowaniu działalności za rok 2014 OODR Terenowego Zespołu Doradztwa w Głubczycach przy współpracy Opolskiego Związku Rolników i Organizacji Społecznych zorganizowany został konkurs kulinarny „Torty na każdą okazję”. W konkursie wzięły udział koła gospodyń wiejskich oraz stowarzyszenia kobiece działające na terenie powiatu głubczyckiego.
Komisja konkursowa w składzie:
Renata Wojas – Kierownik działu Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki,
Barbara Woś – Z-ca Dyrektora Instytutu Turystyki i Rekreacji Politechniki Opolskiej,
Katarzyna Bernacka - pracownik Opolskiego Związku Rolników i Organizacji Społecznych
Paweł Przytuła – Główny specjalista ds. rolnych TZD w Głubczycach
wyłoniła laureatów konkursu:

I miejsce – zajęło Koło Gospodyń Wiejskich Pomorzowice,
II miejsce – zajęło Stowarzyszenie Włodzienin,
III miejsce – zajęło Koło Gospodyń Wiejskich Lewice.

Pozostali uczestnicy otrzymali równorzędne wyróżnienia, a byli to:
Koło Gospodyń Wiejskich Nowa Cerekwia,
Koło Gospodyń Wiejskich Zawiszyce,
Stowarzyszenie Miłośników Sułkowa
Koło Gospodyń Wiejskich Nowa Wieś.


Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody rzeczowe, które zostały ufundowane przez OZRiOS w Opolu oraz OODR w Łosiowie.

Konkurs kulinarny "Karnawałowe Przysmaki 2015"

W dniu 12.02.2015 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Lubrzy w ramach podsumowania działalności za rok 2014 OODR TZD w Prudniku odbył się konkurs kulinarny „Karnawałowe Przysmaki 2015”. W konkursie wzięło udział 7 organizacji kobiecych działających na terenie powiatu prudnickiego, w tym 4 Koła Gospodyń Wiejskich.

W tym roku komisja konkursowa najwyżej nagrodziła następujące organizacje:
I nagrodę otrzymało KGW Czyżowice za „Królika w śmietanie”,
II nagrodę otrzymało Stowarzyszenie Odnowa Wsi w Trzebinie za "Kaczka Dziwaczka",
III nagrodę otrzymało Sołectwo Radostynia za „Kibinki”.


Pozostali uczestnicy konkursu: SKGW Chrzelice, KGW Lubrza, KGW Kazimierz, Stowarzyszenie „Szybowiak” Szybowice otrzymali wyróżnienia.

STANOWISKO POROZUMIENIA ROLNIKÓW OPOLSZCZYZNY z dn. 04.02.2015

Poniżej prezentujemy Stanowisko Porozumienia Rolników Opolszczyzny z dnia 04.02.2015 roku:

STANOWISKO
POROZUMIENIA ROLNIKÓW OPOLSZCZYZNY
z dnia 04 lutego 2015r.


Organizacje rolnicze skupione w Porozumieniu Rolników Opolszczyzny w składzie:

 • Izba Rolnicza w Opolu,
 • Opolski Związek Rewizyjny RSP w Opolu,
 • Związek Śląskich Rolników,
 • Opolski Związek Rolników i Organizacji Społecznych w Opolu,
 • Opolski Związek Producentów Rolnych w Opolu, 

wyrażają niezadowolenie z aktualnie prowadzonej polityki rolnej Państwa, czego skutkiem jest pogarszająca się sytuacja poszczególnych branż.

Przedstawiane przez nas w sposób cywilizowany wnioski i propozycje rozwiązań nie są brane pod uwagę i były ignorowane. Przykładem może być problem szkód łowieckich, zgłaszanych przez Izbę Rolniczą w Opolu od wielu lat w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W związku z tym domagamy się stałych spotkań w tematycznych grupach branżowych, w celu przedstawienia problemów i ich rozwiązań. Wskazane jest oddelegowanie z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi stałych osób do udziału w tych spotkaniach.

Jednym z problemów nurtujących środowisko rolnicze Opolszczyzny jest podejście ARiMR, która staje się instytucją policyjną wobec rolników, a powinna być Agencją restrukturyzującą i modernizującą rolnictwo.

Ponadto nadmierna ilość inspekcji i kontroli oraz ich nadgorliwość utrudnia normalne funkcjonowanie rolnika i w tak trudnych warunkach.

II Konkurs kulinarny "Potrawa Regionalna" w Nysie

W dniu 29 lutego 2015 roku podczas Podsumowania Działalności Terowego Zespołu Doradztwa w Nysie Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego odbyła się druga edycja konkursu kulinarnego „Potrawa Regionalna”. W konkursie, który na stałe wpisał się do kalendarza imprez kulinarnych, wzięło udział dziewięć Kół Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu nyskiego.

Komisja konkursowa w składzie:
• Jacek Tarnowski – Starostwo Powiatowe w Nysie,
• Władysław Krysowaty – Spółdzielnia Handlowo-Usługowa „Rolnik”,
• Maria Skarbek-Kluska – Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie,
• Renata Huk – Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie,
• Katarzyna Bernacka – Opolski Związek Rolników i Organizacji Społecznych,
po degustacji wszystkich potraw konkursowych postanowiła przyznać:

  I  miejsce - KGW Domaszkowice za żeberka nadziewane serem,
 II  miejsce - KGW Ścinawa Mała za kartacze,
III miejsce - KGW Zwanowice za świąteczną zupę fasolową z wędzoną śliwką,
IV miejsce - KGW Kępnica, KGW Gryżów, KGW Kałków, KGW Kamienica, KGW Piątkowice,KGW Makowice.

Uczestnicy konkursu otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez: Opolski Związek Rolników i Organizacji Społecznych, Starostwo Powiatowe w Nysie, Spółdzielnię Handlowo-Usługową Rolnik oraz Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie.

Herody 2015

W dniach 17-18 stycznia w Lewinie Brzeskim już po raz 30 wybrano najlepszych kolędników w województwie podczas  Przeglądu Zespołów Kolędniczych "HERODY 2015". Opolski Związek również w tym roku wsparł Miejsko-Gminny Dom Kultury w Lewinie Brzeskim w organizacji tej wspaniałej imprezy.

Komisja konkursowa wyłoniła nastęujących  laureatów:,

kategoria zespołów dorosłych:


I miesce i BERŁO HERODA - Zespół Teatralny "Faska" z Piotrówki

II miejsce - Teatr Tradycja z Zespołu Szkół Mechanicznych w Głubczycach

III miejsce - Zespół Kolędniczy "LR" z Lewina Brzeskiego

Wyróżnienia: Zespół "Bliżej Siebie" z Zakładu Karnego w Sierakowie Śląskim oraz zespół "Tradycja" z Rozmierzy

kategoria zespołów dziecięcych:

I miejsce i BERŁO HERODA -  "Diabelskie Aniołki" z PSP w Mąkoszycach,

II miejsce - "Jemiołki" z Jemielnicy,

III miejsce - "Kolędziołki" z PSP w Kałkowie oraz Koło Teatralne PG w Kolonowskim,

Wyróżnienia: Zespół PSP w Lewinie Brzeskim oraz Zespół "Gwiazdy Tomasza" z PG w Lewinie Brzeskim.

Z okazji jubileuszu organizator wręczył najbardziej zasłużonym dla Herodów osobom oraz firmom pamątkowe statuetki i nadał im tytuły kolędników 30-lecia.
Zostali nimi: Marszałek Województwa Opolskiego, Zespół Faska z Piotrówki, Danuta Bajak - Prezes Opolskiego Związku Rolników i Organizacji Rolniczych w Opolu), Andrzej Grabny, Leszek Fornal,   prof. Teresa Smolińska, Tadeusz Monkiewicz, Bank Spółdzielczy Grodków-Łosiów, RSP Wydrowice, Halina Lewczak, Adam Ciepichał, Zdzisław Bartoszek, Nadleśnictwo Opole, Barbara Winiarska i Edward Podolski.

Zwycięzcom i wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!
 

Biesiada Bożonarodzeniowa 2014

W dniu 10.12.2014 r. na terenie jednostki Wojskowej w Brzegu odbyła się coroczna Biesiada Bożonarodzeniowa. Impreza zorganizowana została przez Krajową Federację Hodowców Drobiu i Producentów Jaj, 1 Brzeski Pułk Saperów im. Tadeusza Kościuszki przy współpracy z Opolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Łosiowie oraz Opolskim Towarzystwem Społeczno Kulturalnym „Teraz Wieś”.

W trakcie biesiady odbył się konkurs kulinarny pn. „Świąteczny Kurczak”, do którego przystąpiło, aż 25 organizacji społecznych z całego województwa opolskiego, w tym 12 Kół Gospodyń Wiejskich zrzeszonych w Opolski Związku Rolników i Organizacji Społecznych. Konkurs miał wyłonić najsmaczniejszą potrawę z kurczaka na świąteczny stół. Komisja konkursowa powołana przez organizatorów wyłoniła zwycięzców, którymi zostali:

I miejsce – Związek Śląskich Kobiet Wiejskich w Strzeleczkach,
II miejsce - Koło Gospodyń Wiejskich w Kępnicy
III miejsce - Koło Gospodyń Wiejskich w Ścinawie Małej.


Pozostali uczestnicy zostali wyróżnieni nagrodami rzeczowymi za udział w konkursie, a byli to:
Koło Gospodyń Wiejskich Lewice, Stowarzyszenie Miłośników Sułkowa, Koło Gospodyń Wiejskich Zawiszyce, Koło Gospodyń Wiejskich Nowa Cerekwia, Związek Śląskich Kobiet Wiejskich Ucieszków, Gospodarstwo Agroturystyczne Krystyna Henzel, Koło Gospodyń Wiejskich Miechowa, Koło Gospodyń Wiejskich Proślice, Koło Gospodyń Wiejskich Roszkowice, Związek Śląskich Kobiet Wiejskich w Walcach, Związek Śląskich Kobiet Wiejskich w Kórnicy, Koło Gospodyń Wiejskich Nowe Smarchowice, Sołectwo Idzikowiece, Koło Gospodyń Wiejskich Kamienica, Koło Gospodyń Wiejskich Makowice, Samodzielne Koło Gospodyń Wiejskich w Karłowicach, Kobiety z Węgier, Koło Gospodyń Wiejskich Radostynia, Związek Śląskich Kobiet Wiejskich w Dolnej, Stowarzyszenie Wsi Siedlec, Sołectwo Bobrowa, Koło Gospodyń Wiejskich Brzeziny.

Wszystkie nagrody były sfinansowane ze środków Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego. Dodatkowe nagrody zostały sfinansowane przez Opolski Związek Rolników i Organizacji Społecznych ( dla wszystkich 12 KGW zrzeszonych w Związku), Bank Spółdzielczy w Oławie oraz Nadleśnictwo w Brzegu.

Największą atrakcją tegorocznej biesiady był przepiękny półtoragodzinny koncert Ani Wyszkoni. 

Konferencja "Samowychowanie do dojrzałej dorosłości"

W dniu 6 listopada 2014 roku odbyła się konferencja popularno-naukowa „Samowychowanie do dojrzałej dorosłości” zorganizowana przez Wydział Pedagogiczny Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu.
Opolski Związek został zaproszony do współpracy, w ramach której zaprezentowany został dorobek Kół Gospodyń Wiejskich na przykładzie działalności Byczyńskiego Związku Rolników i Organizacji Społecznych.
W trakcie konferencji Pani Prezes Danuta Bajak przybliżyła uczestnikom zagadnienie „Koła Gospodyń Wiejskich jako ośrodek aktywizacji i międzypokoleniowej współpracy” jako doskonały przykład współdziałania bez względu na wiek, a przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich z gminy Byczyna zaprezentowały swoje prace rękodzielnicze oraz kunszt kulinarny, zapraszając wszystkich uczestników na słodki poczęstunek. 

II Święto Plonów w Muzeum Wsi Opolskiej

W dniu 28.09.2014 roku na terenie Muzeum Wsi Opolskiej odbyło się II Święto Plonów – Targi Miodów.
Program imprezy obejmował:
• otwarcie wystawy fotograficznej „Zatrzymany czas”,
• występy zespołów folklorystycznych,
• korowód dożynkowy w wykonaniu zespołów folklorystycznych oraz pracowników Muzeum,
• nabożeństwo z symbolicznym poświęceniem plonów,
• ogłoszenie wyników III Wojewódzkiego Konkursu Malowania Porcelany,
• otwarcie wystawy Sekcji Plastycznej AKWARELE,
• pokazy i prezentacje tradycyjnego rzemiosła i rękodzieła artystycznego: kowalstwa, rzeźby w drewnie, wyplatania koszy wiklinowych, garncarstwa, haftu krzyżykowego, drewnianych łyżek, tkania na krosnach i przędzenia na kołowrotku, obróbki lnu,
• gry i zabawy dla najmłodszych,
• wypiek chleba’
• pokazy kulinarne na zabytkowych piecach tj. gotowanie żurku, smażenie placków, konfitur itp.
• pieczenie ziemniaków w popiele oraz smażenie kiełbasek w ogniu.

W ramach współorganizacji imprezy Opolski Związek wypożyczył od swoich organizacji członkowskich trzy korony żniwne oraz jedną pracę plastyczną, które zostały zaprezentowane zwiedzającym:
• Koronę ziarnkową wykonaną w 2014 roku przez Koło Gospodyń Wiejskich w Kępnicy,
• Koronę kłosową wykonaną w 2014 roku przez Koło Gospodyń Wiejskich w Ścinawie Małej,
• Koronę ziarnkową wykonaną w 2010 roku przez Koło Gospodyń Wiejskich w Kazimierzu,
• Dożynkową pracę plastyczną „Młyn” wykonaną w 2014 roku przez Koło Gospodyń Wiejskich w Nowym Lesie.
W ramach zawartej umowy Opolski Związek zorganizował również występ dwóch zespołów ludowych działających przy Kołach Gospodyń Wiejskich: Sasanka z Domaszkowic i chóru ZGODA z Chrzelic, które zaprezentowały swoje umiejętności wokalne na scenie „Pod wiatrakami”.

Z ramienia Opolskiego Związku w uroczystości wzięło udział 67 osób, mi.in.: Prezes Zarządu – Danuta Bajak, Członkowie Rady – Danuta Szałacka, Irena Lesiak, Iwona Gęsiewicz, Teresa Tarach, Anna Słowiak.
Delegacja Opolskiego Związku uczestniczyła w korowodzie dożynkowych oraz nabożeństwie dziękczynnym.

Konkurs kiszenia kapusty w Makowicach

W dniu 27.09.2014 w Makowicach Panie z Koła Gospodyń Wiejskich "Mak" zorganizowały tradycyjny swój Konkurs kiszenia kapusty metodą tradycyjną.

W siódmej już edycji imprezy wzięło udział osiem organizacji kobiecych, działających na terenie powiatu nyskiego oraz panie z bliźniaczej miejscowości Skoroszyce z Czech. Uczestniczki musiały w jak najszybszym czasie poszatkować określoną ilość kapusty dodając marchew i przyprawy, a następnie ukisić ją wyciskając jak największą ilość soku. Dodatkowe zadanie polegało na przygotowaniu występu artystycznego z kapustą jako motywem przewodnim.
Komisja w składzie: Marta Tarczyńska – Dyrektor Ośrodka Kultury w Skoroszycach, Katarzyna Bernacka - OZRIOS oraz Danuta Szałacka - OZRiOS czuwała na przebiegiem konkursu przyznając następujące miejsca:

I miejsce KGW Sidzina – nagroda rzeczowa 500 zł,
II miejsce Stowarzyszenie KGW Makowice – nagroda rzeczowa 400 zł,
III miejsce KGW Piątkowice – nagroda rzeczowa 300 zł.

Pozostałym uczestniczącym drużynom przyznano wyróżnienia i nagrody w kwocie 200 zł.
Opolski Związek wsparł merytorycznie organizację imprezy.

Impreza była współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

Dożynki Wojewódzkie 2014 - Stare Siołkowice

W niedzielę 7 września 2014 roku w Starych Siołkowicach odbyły się Dożynki Wojewódzkie 2014. Uroczystości dożynkowe rozpoczęły się od mszy św. w kościele p.w. Św. Michała Archanioła w Starych Siołkowicach. Liturgii dziękczynnej za zebrane plony przewodniczył ks. bp. Paweł Stobrawa.
Po mszy spod kościoła wyruszył dożynkowy korowód, w którym wzięła udział delegacja Opolskiego Związku z dożynkową pracą plastyczną przygotowaną przez członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Nowym Lesie.
Podczas gali dożynkowej delegacja Związku na czele z Prezes Zarządu Danutą Bajak wręczyła chleb dożynkowy Marszałkowi Województwa, natomiast Wojewodzie Opolskiemu, Staroście Opolskiemu i Wójtowi Popielowa dary w postaci koszy owoców i specjalnie na tą okazję przygotowanych przetworów oraz słodkości.
Gościem specjalnym tegorocznych dożynek wojewódzkich był Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki.
Miło nam poinformować, że praca plastyczna „Młyn” Koła Gospodyń Wiejskich w Nowym Lesie zdobyła pierwszą nagrodę w konkursie Koron i Wieńców Dożynkowych w kategorii praca plastyczna.
Natomiast w kategorii koron kłosowo-ziarnkowych wygrała korona z sołectwa Krośnica w gminie Izbicko, która pojedzie na tegoroczne Dożynki Prezydenckie do Spały jako reprezentacja naszego województwa. W kategorii koron ziarnkowych pierwsze miejsce przyznano koronie wykonanej przez mieszkańców sołectwa Żywocie, gmina Krapkowice.
W trakcie imprezy na scenie się czas umilali liczni artyści i zespoły. Atrakcją wieczoru był występ zespołu Czerwone Gitary.

Dożynki Powiatowo-Gminne w Otmuchowie

W dniu 24.08.2014 Opolskie Związek Rolników był współorganizatorem konkursu koron i wieńców dożynkowych podczas Dożynek Powiatowo-Gminnych w Otmuchowie.
W trudnych warunkach atmosferycznych komisja konkursowa, w składzie której znalazła się Przewodnicząca Rady Opolskiego Związku Pani Wiesława Nowakowska dokonała oceny zgłoszonych do konkursu koron żniwnych. Komisja wysoko oceniła kunszt oraz estetykę prezentowanych koron żniwnych i w oparciu o ustalone kryteria przyznała bony towarowe na łączną kwotę 3 000 zł ufundowane przez Starostę Nyskiego oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Opolski Związek Rolników i Organizacji Społecznych oraz Izbę Rolniczą w Opolu dla lauratów:

1. miejsce – Gmina Korfantów - Sołectwo Puszyna

2. miejsce – Gmina Głuchołazy  - Koło Gospodyń Wiejskich Nowy Las

3. miejsce – Gmina Kamiennik -  Koło Gospodyń Wiejskich Szklary
                    Gmina Pakosławice -  Sołectwo Reńska Wieś
                    Gmina Skoroszyce  - Sołectwo Czarnolas
                    Gmina Otmuchów  - Sołectwo Nadziejów
                    Gmina Paczków -  Sołectwo Ścibórz
                    Gmina Łambinowice - Sołectwo Mańkowice.

Nagrodę w imieniu Związku wręczyła Pani Prezes Danuta Bajak. 

Święto Pieroga w Miechowej

W dniu 17 sierpnia Opolski Związek wspólnie z Kołem Gospodyń Wiejskich w Miechowej i Byczyńskim Związkiem Rolników i Organizacji Społecznych współorganizował Konkurs na Najsmaczniejsze Pierogi.
Komisja konkursowa po degustacji najróżniejszych smaków przygotowanych pierogów miała spory dylemat. Wśród zgłoszonych do konkursu tradycyjnych pierogów ruskich, z kapusta i grzybami oraz z mięsem znalazły się również pierogi leniwe na słodko, ze śliwkami, z dynią. Jednak regulamin był nieugięty i Komisja postanowiła przyznać następujące miejsca:
I   miejsce – Koło Gospodyń Wiejskich Roszkowice
II  miejsce – Koło Gospodyń wiejskich Chudoba oraz Stowarzyszenie Jaśkowice
III miejsce – Koło Gospodyń Wiejskich Dobiercice, Koło Gospodyń Wiejskich Miechowa oraz Koło Gospodyń Wiejskich Janówka

Dożynki Zamkowe w Javorniku

W dniu 25.07.2014 Opolski Związek Rolników i Organizacji Społecznych zawarł z Zamkiem Jansky Vrch (Javornik – Czechy) umowę o stałej współpracy w realizacji wspólnych celów statutowych.

W ramach tej umowy Opolski Związek został współorganizatorem Dożynek Zamkowych w Javorniku, które obyły się 16.08.2014 roku.
Do współpracy zaproszono cztery Koła Gospodyń Wiejskich, którym Związek powierzył przygotowanie degustacji tradycyjnych polskich potraw:

 • KGW Nowy Las – przygotowało pierogi pieczone z kapustę i grzybami wg tradycyjnego przepisu kresowego, tradycyjny barszcz czerwony, leczo z wykorzystaniem ekologicznych warzyw z ogródków przydomowych, ciasto domowe, chleb z domowego ze smalcem i ogórkiem małosolnym.
 • KGW Piątkowice – przygotowało bigos, pierogi ruskie oraz 3 rodzaje ciasta tradycyjnego,
 • KGW Kamienica – zaserwowało swój nagrodzony przysmak książęcy oraz 3 rodzaje ciasta,
 • KGW Chrzelice – przygotowało gulasz grzeszny, tradycyjne paszteciki z kapustą i grzybami oraz buchty góralskie.

Oprócz pysznego jedzenia Koła Gospodyń Wiejskich przywiozły ze sobą korony żniwne, dożynkowe prace plastyczne oraz tradycyjne ozdoby i akcesoria dożynkowe, które budziły zainteresowanie podziw szczególnie wśród czeskich uczestników imprezy.
Na zaproszenie Opolskiego Związku w imprezie udział wzięli m.in. Członek Zarządu Województwa Opolskiego – Antoni Konopka, Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa – Teresa Karol oraz liczna grupa mieszkańców okolic Paczkowa, Otmuchowa, Nysy i Głuchołaz.

Relacja z imprezy ukazała się w programach Kurier Opolski oraz Nasza Wieś na antenie TVP Opole.

Złota Kosa 2014

26 lipca 2014 r. w Piątkowicach odbył się XIV Turniej Żniwowania Metodami Tradycyjnymi „Złota kosa 2014”. Opolski Związek Rolników jako współorganizator imprezy ufundował nagrody rzeczowe w kategorii prezentacja drużyny, które wręczyła Pani Prezes Zarządu Danuta Bajak.

W Turnieju uczestniczyło 10 drużyn: Skałat (Ukraina), Jasienica koło Bielska, Wierzbie, Domaszkowice, Sowin, Niwnica, Skoroszyce, Budzieszowice i Piątkowice - 2 drużyny.

Wyniki Turnieju:

• klasyfikacja drużynowa:
I miejsce (złota kosa) - Piątkowice I
II miejsce (srebrna kosa) - Niwnica
III miejsce (brązowa kosa) - Jasienica k. Bielska
IV miejsce - Domaszkowice

• prezencja drużyny (stroje, pojazdy, śpiew):
I miejsce - Niwnica
II miejsce - Skoroszyce
III miejsce - Piątkowice
IV miejsce - Domaszkowice
Nagroda specjalna dla drużyny z Ukrainy

• żęcie sierpem:
I miejsce - Piątkowice I (Kazimiera Hołodniak)
II miejsce - Jasienica k. Bielska (Maria Bury)
III miejsce - Domaszkowice (Izabela Biernat)

• koszenie kosą:
I miejsce - Niwnica (Stanisław Piwowarczyk, Janusz Zalewski, Marian Szotek)
II miejsce - Piątkowice I (Konstanty Biernacki, Kazimiera Hołodniak, Stanisław Maduzia)
III miejsce - Domaszkowice (Marian Butor, Ewa Wysk, Maria Lutecka)

• młócenie cepem:
I miejsce - Wierzbie (Wiesław Zagwocki, Adam Kuź)
II miejsce - Budzieszowice (Marek Kreżel, Jan Marszczowski)
III miejsce - Jasienica k. Bielska (Mieczysław Bury, Franciszek Marekwica)

• klepanie kosy:
I miejsce - Jasienica koło Bielska (Bronisław Szalbot)
II miejsce - Piątkowice I (Konstanty Biernacki)
III miejsce - Skoroszyce (Józef Polnik) 

KOMUNIKAT KRUS dotyczący zgłaszania wypadków w rolnictwie

Zgłaszanie wypadków

Szanowni Rolnicy

Jeżeli zdarzy się wypadek przy pracy rolniczej, należy go zgłosić do najbliższej Placówki Terenowej lub Oddziału Kasy jak najwcześniej, bez zbędnej zwłoki. Zgłoszenia wypadku może dokonać poszkodowany lub inna osoba, osobiście, za pośrednictwem poczty, telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
Upoważniony pracownik KRUS jest zobowiązany do ustalenia przyczyn i wszystkich okoliczności wypadku poprzez :
• dokonanie oględzin miejsca i przedmiotów związanych z wypadkiem
• przeprowadzenie postępowania dowodowego na podstawie zeznań poszkodowanego i świadków.
W toku postępowania dowodowego ustala się też, czy zaistniała zwłoka w zgłoszeniu wypadku. Konsekwencje niedopełnienia tego obowiązku bierze się pod uwagę przy ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadku, które mogą mieć wpływ na odmowę przyznania odszkodowania. Zgłoszenie wypadku w jak najkrótszym terminie leży, więc w interesie poszkodowanego.
Wszelkich informacji można uzyskać na szkoleniach w zakresie bhp organizowanych przez KRUS, w najbliższej Placówce Terenowej lub Oddziale Regionalnym KRUS oraz na stronie internetowej www.krus.gov.pl.

Jan Krzesiński
Dyrektor
OR KRUS w Opolu

Konkurs "Nasze Kulinarne Dziedzictwo - Smaki Regionów"

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego oraz Marszałek Województwa Opolskiego we współpracy z Opolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Łosiowie ogłaszają XIV edycję Konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”.

Celem Konkursu jest identyfikacja i promocja tradycyjnej, regionalnej żywności oraz upowszechnianie wiedzy o niej. Tegoroczna edycja konkursu zostanie przeprowadzona w dwóch kategoriach: na najlepszy regionalny produkt żywnościowy oraz najlepszą potrawę regionalną.

Finał Konkursu odbędzie się w dniu 27 lipca 2014 r. podczas IX Festiwalu Folklorystycznego w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu.

Regulaminy i karty zgłoszeniowe znajdują się w załączeniu, a także dostępne są na stronach: www.odnowawsi.eu , www.oodr.pl , www.muzeumwsiopolskiej.pl , www.ksow.pl

Dokumentację należy przesłać lub dostarczyć do Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 czerwca 2014 r. do godziny 15.00 (liczy się data i godzina dostarczenia zgłoszenia do siedziby) z dopiskiem „Konkurs Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów” na adres:

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie:
ul. Główna 1, 49-330 Łosiów,
tel. 077 412 53 27 wew. 259, 260, 261 

XI Wojewódzkie Dni Kultury Kresowej w Kędzierzynie-Koźlu

W dniu 08.06.2014 roku na mocy Porozumienia zwartego ze Stowarzyszeniem Kresowian z Kędzierzyna Koźla Opolski Związek Rolników i Organizacji Społecznych został współorganizatorem drugiego dnia XI Wojewódzkich Dni Kultury Kresowej w Kędzierzynie-Koźlu. Uroczystości odbyły się na plenerowej scenie przygotowanej w Parku Pojednania.
W ramach współorganizacji imprezy Opolski Związek zorganizował występ chóru „Zgoda” działającego przy Samodzielnym Kole Gospodyń Wiejskich w Chrzelicach oraz zespołu „Ta-joj” z Lewina Brzeskiego. Zespoły zaprezentowały się oczywiście w repertuarze kresowym.
W trakcie trwania uroczystości na zaproszenie Opolskiego Związku prof. Stanisław Sławomir Nicieja spotkał się ze swoimi czytelnikami w ramach spotkania autorskiego i promocji cyklu książek „Kresowa Atlantyda”.

Opolski Związek przygotował dla wszystkich uczestników imprezy jarmark potraw kresowych i rękodzieła artystycznego prezentowanych przez 10 Kół Gospodyń Wiejskich.
Specjalnie z myślą o Koła Gospodyń Wiejskich zorganizowany został konkurs kulinarny pod hasłem „Potrawa Kresowa”. Zgodnie z Regulaminem konkursu przygotowanym przez Opolski Związek Koła przygotowały po jednej potrawie, którą oceniła komisja konkursowa w składzie: Albin Zimowska-Podyma – OODR TZD w Kędzierzynie Koźlu, Kazimierz Nagórzański – Rada OZRiOS, Beata Kaczyńska-Pogwizd – UM Kędzierzyn Koźle, Mieczysław Habuda – Stowarzyszenie Kresowian, Teresa Gibas – Stowarzyszenie Kresowian.

Komisja konkursowa po degustacji wszystkich potraw i burzliwej dyskusji ustaliła następujący werdykt:
I. Miejsce – Samodzielne Koło Gospodyń Wiejskich w Chrzelicach
II. Miejsce – Koło Gospodyń Wiejskich w Kępnicy
III. Miejsce – Koło Gospodyń Wiejskich w Piątkowicach

Pozostałych 7 KGW tj.: Wilamowice, Kamienica, Nowy Świętów, Karłowice, Zawiszyce, Gryżów i Ścinawa Mała otrzymały równorzędne wyróżnienia. Wszystkie Koła biorące udział w konkursie otrzymały nagrody rzeczowe i statuetki ufundowane przez Opolski Związek Rolników.

Na zakończenie imprezy Pani Prezes Danuta Bajak w imieniu Opolskiego Związku Rolników uhonorowała Stowarzyszenie Kresowian z okazji 25-lecia działalności, wręczając pamiątkową statuetkę i drobne upominki, życząc aby kolejne lata działalności owocowały satysfakcją współmierną do dokonań w ocaleniu Kresów od zapomnienia.

Opolski Związek podczas trwania imprezy zapewnił poczęstunek dla wszystkich występujących zespołów oraz gości zaproszonych przygotowany przez Samodzielne Koło Gospodyń Wiejskich w Chrzelicach.

Jubileusz 40-lecia działalności Spółdzielni Usług Rolniczych w Nysie z/s w Niwnicy

W dniu 30.05.2014 podczas Wanego Zgromadzenia odbyła się uroczystość 40-lecia działalności Spółdzielni Usług  Rolniczych w Nysie z/s w Niwnicy.

Z okazji Jubileuszu Pani Prezes Danuta Bajak wręczyła na ręce Pana Prezesa Stanisława Czepiela pamiątkowy tablet z podziękowaniem za dotychczasową aktywnę współpracę na środowiska i rozwoju opolskiej wsi oraz z życzeniami dalszych sukcesów i rozwoju działalności.

Jubileusz 10-lecia działalności Byczyńskiego Związku Rolników i Organizacji Społecznych

W dniu 28 maja Byczyński Związek Rolników i Organizacji Społecznych obchodził Jubileusz 10-lecia swojej działalności.
W uroczystości, która odbyła się w Miejskim Domu Kultury w Byczynie wzięła udział Pani Prezes Danuta Bajak, która uhonorowała zasłużonych członków Związku pamiątkowymi statuetkami.

Wśród wyróżnionych znaleźli się: Pan Edward Rożniatowski, Pani Iwona Jurczyk, Pani Elżbieta Wawrzyniak, Pani Barbara Golińska-Gallović, Pani Aniela Giesa, Pani Krystyna Biskup.

Na ręce Prezes Byczyńskiego Związku Pani Iwony Jurczyk został wręczony również pamiątkowy puchar dla Związku oraz nagroda specjalna Opolskiego Związku Rolników i Organizacji Społecznych w postaci symbolicznego czeku na kwotę 3 000 złotych do wykorzystania na cele statutowe.
W trakcie trwania uroczystości podsumowana została realizacja projektu „Swojskie ploteczki”, w ramach którego zostały przeprowadzone trzy konkursy dla Kół Gospodyń Wiejskich.
Opolski Związek jako współorganizator konkursów ufundował nagrody rzeczowe dla laureatów trzech konkursów:

Konkurs „Kanapeczki na różne okazje:
I miejsce – KGW Janówka
II miejsce – KGW Roszkowice
III miejsce – KGW Miechowa

Konkurs „Grillowanie smaczne, tanie”
I miejsce – KGW Miechowa
II miejsce – KGW Dobiercice
III miejsce – KGW Biskupice

Konkurs „Karta dań”
I miejsce – KGW Proślice
II miejsce – KGW Chodoba
III miejsce – KGW Janówka 

Jubileusz 40-lecia działalności SKGW Chrzelice

W dniu 27 maja 2014 roku Pani Prezes Danuta Bajak oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Stanisław Czepiel uczestniczyli w Jubileuszu 40-lecia działalności Samodzielnego Koła Gospodyń Wiejskich w Chrzelicach.
Uroczystość rozpoczęła się wspólną mszą świętą, następnie członkinie Koła oraz zaproszenie goście spotkali się w Wiejskim Centrum Integracji w Chrzelicach.
Przewodnicząca Koła Pani Teresa Tarach przywitała wszystkich zgromadzonych i zaprosiła do wspólnego toastu. Wśród gości zaproszonych byli m.in. Starosta Prudnicki Pan Radosław Roszkowski, Burmistrz Białej Pan Arnold Hindera, Dyrektor Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Pan Henryk Zamojski, Kierownik Terenowego Zespołu Doradztwa w Prudniku Pani Krystyna Czyżewska-Zięba, Kierownik Działu WGDiA Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Pani Renata Wojas.
Wszyscy zaproszeni goście kolejno zabierając głos gratulowali członkiniom Koła wspaniałego jubileuszu i życzyli kolejnych lat owocnej działalności.
Pani Prezes Danuta Bajak wręczyła na ręce Przewodniczącej okolicznościowy puchar dla Koła oraz statuetki dla wyróżniających się członkiń.
Wśród wyróżnionych członkiń Koła znalazły się: Pani Marianna Bień, Pani Maria Uliczka, Pani Maria Rozpleszcz, Pani Teresa Tarach, Pani Wanda Błażejczyk, Pani Maria Apostel, Pani Danuta Kosmęda, Pani Agnieszka Tannenbaum, Pani Danuta Dąbrowska.
Opolski Związek na wniosek Koła uhonorował również osoby wspierające jego działalność: Panią Anitę Bąk, Panią Annę Kacprowicz, Pana Jana Kosmędę oraz Pana Huberta Haberechta.
Pani Prezes przywiozła jeszcze jedną niespodziankę dla Koła w postaci nagrody pieniężnej wręczonej w postaci symbolicznego czeku na kwotę 2 000 złotych.
Podczas wspólnego biesiadowania czas umilał chór „ZDODA”. 

Konkurs kulinarny "Potrawa Regionalna"

W dniu 19 lutego 2014 roku podczas Podsumowania Działalności OODR TZD w Nysie odbył się konkurs kulinarny „Potrawa Regionalna”. W konkursie, który na stałe wpisał się do kalendarza imprez kulinarnych, wzięło udział osiem Kół Gospodyń Wiejskich działających na terenie powiatu nyskiego.

Komisja konkursowa w składzie:
• Jacek Tarnowski – Starostwo Powiatowe w Nysie,
• Władysław Krysowaty – Spółdzielnia Handlowo-Usługowa „Rolnik”,
• Renata Huk – Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie,
• Katarzyna Bernacka – Opolski Związek Rolników i Organizacji Społecznych,
postanowiła przyznać następujące miejsca:

I miejsce - KGW Domaszkowice, KGW Ścinawa Mała,
II miejsce – KGW Kamienica, KGW Kałków, KGW Piątkowice,
III miejsce – KGW Kępnica, KGW Gryżów, KGW Nowy Świętów.

Uczestnicy konkursu otrzymali nagrody ufundowane przez Opolski Związek Rolników i Organizacji Społecznych, Starostwo Powiatowe w Nysie, Spółdzielnię Handlowo-Usługową Rolnik oraz Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie.

Zdjęcia z konkursu do zobaczenia w zakładce GALERIA.

Konkurs kulinarny "Karnawałowe Przysmaki"

W dniu 10 lutego 2014 roku podczas Podsumowania Działalności Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego TZD w Prudniku odbył się konkurs kulinarny „Karnawałowe Przysmaki”. W konkursie współorganizowanym przez Opolski Związek wzięło udział siedem organizacji kobiecych z terenu powiatu prudnickiego.

Komisja konkursowa z udziałem przedstawiciela Opolskiego Związku postanowiła przyznać następujące nagrody:
I miejsce – SKGW Chrzelice za „Schab kresowy”,
II miejsce – Sołectwo Słoków za „Mięsne rarytasy”,
III miejsce – Stowarzyszenie Odnowy Wsi Szybowice „Szybowiak” za „Gęś nadziewaną”.

Pozostali uczestnicy otrzymali wyróżnienia:
KGW Skrzypiec za „Karpia faszerowanego”,
• ZŚKW Mochów za „Przysmak gajowego”,
• ZŚKW Mionów za „Bigus śląski”,
• Sołectwo Radostynia za „Pieczarki nadziewane mięsem”.

Organizacje członkowskie Opolskiego Związku otrzymały nagrody rzeczowe ufundowane przez Związek.

HERODY 2014

W dniach 18-19 stycznia 2014 roku w Lewinie Brzeskim przy wsparciu Opolskiego Związku Rolników i Organizacji Społecznych odbył się już po raz dwudziesty dziewiąty Wojewódzki Przegląd Zespołów Kolędniczych „HERODY 2014”. W rywalizacji o Berło Heroda wzięło udział 15 zespołów.
Jury po obejrzeniu wszystkich inscenizacji przyznało następujące nagrody oraz wyróżnienia:

W kategorii zespołów dorosłych:
I NAGRODA - BERŁO HERODA otrzymał Zespół LR z Lewina Brzeskiego,
II NAGRODA - Zespół Teatralny „Faska" z Piotrówki,
III NAGRODA - Zespół „Dąbrowianki" z Dąbrowy Namysłowskiej,
Nagrodę za debiut otrzymał Zespół „Szydłowianki i przyjaciele" z Szydłowa.

W kategorii zespołów dziecięcych:
I NAGRODA - BERŁO HERODA otrzymały „Diabelskie Aniołki" z PSP w Mąkoszycach,
II NAGRODA - Publiczny Zespół Szkolno-Przedszkolny Jankowicach Wielkich,
III NAGRODA - Teatrzyk Szkolny z Moszczanki.

Trzy równorzędne wyróżnienia zdobyły zespoły:
1. „Drugaki-Kolędniaki" z PSP Łosiów,
2. „Jemiołki - Kolędnicy z Jemielnicy,
3. Przedszkole Publiczne w Mąkoszycach.

Biesiada Bożonarodzeniowa w Brzegu

W dniu 16.12.2013 r. na terenie jednostki wojskowej w Brzegu odbyła się Biesiada Bożonarodzeniowa zorganizowana przez 1 Pułk Saperów im. Tadeusza Kościuszki w Brzegu oraz Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie,  przy współorganizacji Starostwa Powiatowego w Brzegu, Gminy Brzeg, Gminy Lewin Brzeski oraz Opolskiego Związku Rolników i Organizacji Społecznych w Opolu.
Podczas biesiady odbył się konkurs  ph. "Najpiękniejszy Wieniec-Stroik Bożonarodzeniowy". Uczestnikami konkursu były organizacje społeczne działające na terenach wiejskich.  

Komisja konkusowa oceniała przygotowane stroiki pod względem pracochłonności, wykorzystania naturalnych materiałów, pomysłowości, a także estetyki wykonania i oryginalności kompozycji.
 

I miejsce: Koło Gospodyń Wiejskich Karłowice,
II miejsce: Związek Śląskich Kobiet Wiejskich w Ucieszkowie,
III miejsce: Koło Gospodyń Wiejskich Kępnica.


Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali wyróżnienia: KGW Łosiów, Stowarzyszenie Miłośników Sułkowa, Koło Gospodyń Wiejskich Zawiszyce, Koło Gospodyń Wiejskich Roszkowice, KGW Janówka, Związek Śląskich Kobiet Wiejskich w Żużeli, KGW Krośnica, Sołectwo Jakubowice, KGW Kamienica, Stowarzyszenie Mieszkańców i Przyjaciół Bierdzan, Sołectwo Laskowice.


Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, Opolski Związek Rolników i Organizacji Społecznych, Starostwo Powiatowe w Brzegu, Gminę Brzeg, Gminę Lewin Brzeski, Nadleśnictwo Brzeg oraz Bank Spółdzielczy w Oławie.
Atrakcją tegorocznej biesiady koncert zespołu Golec Uorkiestra. Bracia Paweł i Łukasz Golcowie wraz z całym zespołem zagrali repertuar świąteczny, zapraszając tym samym całą publiczność do wspólnego kolędowania, jak również swoje największe hity.  

Zielone Lato 2013 - konkurs gospodarstw agroturystycznych

W dniu 22 października 2013 r. w Pałacu w Łosiowie odbyła się konferencja podsumowująca konkurs Eko-Agro-Turystyczny „Zielone Lato 2013”.

W konkursie udział wzięło 13 gospodarstw agroturystycznych oraz 3 obiekty hotelarsko-restauracyjne na terenach wiejskich. Komisja konkursowa w składzie: Renata Wojas, Renata Huk oraz Ewa Klekot podczas oceniany kierowała się następującymi kryteriami:
• urządzenie i funkcjonowanie gospodarstwa
• jakość świadczonych usług
• ekologiczny system oddziaływań; środowisko - człowiek
• standard gospodarstwa
• zdrowa żywność
• inwestycje w gospodarstwie związane bezpośrednio z prowadzoną działalnością
• konkurencyjność ceny
• szczególne atrakcje związane z gospodarstwem i okolicą
• aktywność w propagowaniu własnej oferty agroturystycznej
• znajomość języków obcych
• promocja produktu tradycyjnego.
 

Komisja konkursowa przyznała następujące miejsca:
I kategoria:
NAJLEPSZE GOSPODARSTWO I USŁUGI AGROTURYTYCZNE

Podkategoria: Najlepsze gospodarstwo agroturystyczne

I miejsce Agroturystyka „Uroczysko” Iwona i Jan Wajrach - Dylaki
II miejsce Gospodarstwo Agroturystyczne, Lucyna i Jan Lenartowicz - Boboluszki
III miejsce Agroturystyka „Pod Wierzbą” Maria i Roman Paterak - Konradów
Wyróżnienie Agroturystyka „Skrzypczyk”, Waldemar Skrzypczyk- Dąbrowice

Podkategoria: „ Najładniejsze pokoje agroturystyczne”

I miejsce Agroturystyka „U Walczaków” Józef Walczak - Gałążczyce
II miejsce Agroturystyka „Dębowy Las”, Elżbieta Bodnar - Cieluch - Dębowiec
III miejsce Agroturystyka „Stara Kuźnia”, Władysława Wójcik - Głębinów
WyróżnienieVilla „Bogumiła”, Bogumiła i Wiktor Hebda- Szapowałow- Pokrzywna
WyróżnienieGospodarstwo Agroturystyczne „Olsok”, Andrzej Olsok- Boguszyce

Podkategoria: „ Najlepsze usługi agroturystyczne”

I miejsce Gospodarstwo Agroturystyczne „Buffalo Ranch”, Małgorzata i Janusz Wrzosek- Dabrówka Dolna
II miejsce Gospodarstwo Agroturystyczne „Pod Kotwicą”, Sylwiusz i Beata Kubiciel- Kadłub Wolny
III miejsce Gospodarstwo Agroturystyczne „Dzika Chata”, Ewa i Grzegorz Hajduk- Staniszcze Małe
Wyróżnienie „Western Ranch ”, Małgorzata i Wilhelm Kopitza- Pietna

Kategoria II - "NAJLEPSZY OŚRODEK ŚWIADCZĄCY USŁUGI TURYSTYCZNE
NA TERENIE WIEJSKIM"

I miejsce Restauracja i hotel „Joanna”, Joanna i Jerzy Frycowscy- Ligota Górna
II miejsce Restauracja i pensjonat „Złoty Kłos”, Urszula Matyschok- Rzędów
III miejsce Restauracja „Lerch”, Marcin Lerch- Naczęsławice

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody i upominki ufundowane przez Zarząd Województwa Opolskiego, Bank Spółdzielczy w Oławie, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Urzędy Gmin.

Współorganizatorem konkursu był Opolski Związek Rolników i Organizacji Społecznych, który ufundował puchary dla wszystkich laureatów.

Konkurs kiszenia kapusty w Makowicach

Tradycyjnie w okresie jesiennym w Makowicach panie z  Koła Gospodyń Wiejskich  "Mak" zorganizowały konkurs kiszenia kapusty metodą tradycyjną.
W szóstej edycji  imprezy wzięło udział dziewięć organizacji kobiecych, działających na terenie gminy Skoroszyce oraz gościnnie panie z bliźniaczej miejscowości Skoroszyce z Czech. Uczestnicy mieli za zadanie w czasie 20 minut poszatkować określoną ilość kapusty dodając marchew, a następnie ukisić wyciskając jak największą ilość soku. Uczestniczące drużyny miały jeszcze dodatkowe zadanie polegające na występie artystycznym z kapustą jako motywem przewodnim.

Komisja w składzie :Katarzyna Bernacka OZRIOS, Renata Huk OODR Łosiow oraz Janina Podgórna LGD "Złota Ziemia" czuwała na przebiegiem konkursu i uzgadniając werdykt przyznała:
 

I miejsce dla Stowarzyszenie Kobiet Wsi Kopice,
II miejsce KGW Giełczyce ,
III miejsce KGW Sidzina.

Wyróżnienia otrzymały drużyny: Sołectwo Czarnolas, KGW Skoroszyce, KGW Mak Makowice.

Opolski Związek wsparł organizację imprezy fundując organizatorom dwa stoły drewniane dla przygotowania konkursu oraz aparat fotograficzny. 

 

Święto Ziemniaka w Kałkowie

"Dzień Ziemniaka" organizowany przez Dom Kultury w Kałkowie oraz Koło Gospodyń Wiejskich dla wielu mieszkańców tej wsi stała się już tradycją.

W tym roku przy współorganizacji z Opolskim Związkiem Rolników i Organizacji Społecznych oraz TZD w Nysie, w czasie trwania imprezy odbył się konkurs kulinarny ph. „Najsmaczniejsza potrawa z ziemniaka” . W konkursie tym wzięło udział 8 Kół Gospodyń Wiejskich z gminy Otmuchów.  Na stołach pojawiły się gołąbki, zapiekanki, zupy , krokiety a nawet kulinarne fantazje.

Komisja Konkursowa, w pracach której z ramienia Opolskiego Związku wzięła udział Sekretarz Rady Wiesława Nowakowska przyznała :
I miejsce KGW Zwanowice za Jesienne Marzenia
II miejsce KGW Sarnowice za Zapiekankę ziemniaczaną
III miejsce KGW Wójcice za Krokiety ziemniaczane

Pozostałe organizacje KGW - Kałków, Jodłów, Maciejowice, Ligota Wielka oraz Łąka otrzymały nagrody za udział w konkursie.
Fundatorami nagród był Opolski Związek Rolników i Organizacji Społecznych w Opolu oraz Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie.
 

Dożynki Wojewódzkie 2013

W dniu 08.09.2013 roku delegacja Opolskiego Związku Rolników i Organizacji Społecznych wzięła udział w Dożynkach Wojewódzkich 2013, które w tym roku odbyły się w Racławicach Śląskich.

Delegacja Związku, w skład której weszli Prezes Zarządu, przedstawiciele Rady i Komisji Rewizyjnej w trakcie ceremoniału dożynkowego, wręczyła chleb dożynkowy Panu Marszałkowi oraz kosz z darami Panu Wojewodzie.
Opolski Związek reprezentowała w korowodzie dożynkowym i konkursie koron i wieńców dożynkowych również 38 osobowa delegacja Koła Gospodyń Wiejskich w Miechowej.
 

Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze w Skoroszycach

W dniu 25 sierpnia 2013 roku pod patronatem Opolskiego Związku Rolników i Organizacji Społecznych oraz Starosty Nyskiego przeprowadzono w Skoroszycach Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze OSP, w których udział wzięło 13 drużyn ( w tym 5 kobiecych ).

Zawody rozegrane zostały w podziale na konkurencje, tzn. ćwiczenia bojowe, sztafeta 7 x 50 m z przeszkodami oraz dodatkowo musztra wykonywana na zaliczenie.

Komisja sędziowska ustaliła następującą kolejność miejsc w poszczególnych konkurencjach:

Ćwiczenia bojowe ( seniorzy )
1 miejsce OSP Włostowa
2 miejsce OSP Gierałcice
3 miejsce OSP Kamienica

Sztafeta pożarnicza ( seniorzy )
1 miejsce OSP Gierałcice
2 miejsce OSP Czarnolas
3 miejsce OSP Włostowa

Klasyfikacja generalna ( seniorzy )
1 miejsce OSP Włostowa z wynikiem łącznym 100,25 pkt
2 miejsce OSP Gierałcice z wynikiem łącznym 103,10 pkt
3 miejsce OSP Śliwice z wynikiem łącznym 113,35 pkt

Ćwiczenia bojowe ( kobiety )
1 miejsce OSP Rzymkowice
2 miejsce OSP Ujeździec
3 miejsce OSP Przełęk

Sztafeta pożarnicza ( kobiety )
1 miejsce OSP Przełęk
2 miejsce OSP Rzymkowice
3 miejsce OSP Ujeździec

Klasyfikacja generalna ( kobiety )
1 miejsce OSP Rzymkowice z wynikiem łącznym 126,07 pkt
2 miejsce OSP Przełęk z wynikiem łącznym 132,56 pkt
3 miejsce OSP Ujeździec z wynikiem łącznym 140,45 pkt

W czasie zawodów przeprowadzono musztrę, gdzie wyróżniono jednostki seniorów OSP Gierałcice oraz kobiet OSP Ujeździec.

Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.
 

XIII Turniej Żniwowania Metodami Tradycyjnymi

Wzorem ubiegłych lat Opolski Związek Rolników i Organizacji Społecznych wsparł organizację Turnieju Żniwowania Metodami Tradycyjnymi „Złota Kosa”. Już po raz 13 odbył się on w Piątkowicach w gminie Łambinowice. W tegorocznym Turnnieju uczestniczyło 9 ekip z różnych miejscowości oraz goście z Ukrainy.

W tradycyjnie odbywających się konkurencjach Sędziowie, biorąc pod uwagę wszystkie kryteria oceny, ustalili następującą kolejność:

Koszenie kosą
I miejsce - Piątkowice 1
II miejsce - Niwnica
III miejsce - Domaszkowice

Żęcie sierpem
I miejsce - Piątkowice
II miejsce - Wierzbie
III miejsce - Skałat

Młócenie cepem
I miejsce - Wierzbie
II miejsce - Piątkowice 1
III miejsce - Domaszkowice

Klepanie kosy
I miejsce - Jasienica k/Bielska
II miejsce - Domaszkowice
III miejsce - Piątkowice 2

Drużynowo zawody wygrały następujące zespoły:
I miejsce - Piątkowice 1
II miejsce - Wierzbie
III miejsce - Domaszkowice
IV miejsce - Skałat

Przyznano  również wyróżnienia za najlepszą prezentację dla:
I miejsce - Skoroszyce
II miejsce - Piątkowice
III miejsce - Niwnica
IV miejsce - Sowin

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!

IX Wojewódzki Przegląd Piosenki Kresowej - Łosiów 23.06.2013

W dniu 23.06.2013 roku w Łosiowie odbył się „IX Wojewódzki Przegląd Piosenki Kresowej” organizowany przez Opolskie Towarzystwo Społeczno Kulturalne „Teraz Wieś" oraz Opolski Związek Rolników i Organizacji Społecznych.

W konkursie wzięło udział 29 zespołów folklorystycznych z terenu całego województwa. Każdy zaprezentował dwa utwory z repertuaru kresowego.

Komisja konkursowa  w składzie: Grażyna Kotecka, Krystian Czech i Piotr Wiecha, po długiej naradzie wyłoniła laureatów Przeglądu, którymi zostali:

I miejsce:
Chór „Echo Kresów” z Kędzierzyna-Koźla

II miejsce:
VIVALA MUSICA ze Strzelec Opolskich

III miejsce:
Chórek przy Publicznej Szkole Podstawowej w Borkach Wielkich

Dodatkowo puchary za wyróżnienia zdobyły: Bożenki z Michałowic, Leśne Echo z Lubszy oraz Łośki z Łosiowa.

Pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy za udział w Przeglądzie oraz nagrody pocieszenia.

Na zakończenie imprezy wystąpił Przemysław Radziszewski - uczestnik programu MUST BE THE MUSIC, który zachwycił łosiowską publiczność.

 

Konkurs "Kulinarne Dziedzictwo Opolszczyzny"

W dniu 12.05.2013 r. w ramach Międzynarodowych Targów Ogrodniczych „Wiosna Kwiatów” odbył się regionalny konkurs „Kulinarne Dziedzictwo Opolszczyzny”. Organizatorami konkursu oprócz Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego byli również Opolski Związek Rolników i Organizacji Społecznych w Opolu oraz Lokalna Grupa Rybacka w Opolu.

Do konkursu zostało zgłoszonych 33 potrawy w pięciu kategoriach, spośród których Komisja konkursowa w składzie:
1. Leokadia Świderska-Trebel - Polska Izba Produktu Tradycyjnego Oddział w Opolu,
2. Katarzyna Szewczyk - Wiceprezes Lokalnej Grupy Rybackiej w Opolu,
3. Aleksandra Kubacka - Agencja Rynku Rolnego OT Opole,
4. Katarzyna Bernacka - Opolski Związek Rolników i Organizacji Społecznych,
5. Renata Wojas - OODR w Łosiowie
wyróżniła następujące produkty:

w kategorii - Produkty pochodzenia zwierzęcego:
I   miejsce- Stowarzyszenie Odnowy Wsi Szybowice „Szybowiak” za pasztet z całej gęsi,
II  miejsce - Krystyna Henzel Gospodarstwo agroturystyczne „W Dolinie Odry” za roladę wieprzowo-jagnięcą,
III miejsce - Alojzy Ketzler Gospodarstwo agroturystyczne za pieczeń jagnięcą,
Wyróżnienie - Irena i Krystian Wajrauch za swojski ser Jerseyowy,
Wyróżnienie - Jerzy Wilk za szynkę jabłkową,
Wyróżnienie - Lidia Fronia za wędzone żeberka na pańćkraucie.

w kategorii - Produkty pochodzenia roślinnego, w której fundatorem nagród był Opolski Związek:
I  miejsce - Gospodarstwo agroturystyczne „Lewandówka” za wigilijną zupę grzybową,
II miejsce - KGW Kamienica za Prażuchy,
III miejsce - Dorota Majder za kwaszone pomidory,
Wyróżnienie – Zofia Rybicka za łazanki z kapusta kiszoną.

w kategorii - Napoje regionalne:
I   miejsce - Dariusz Bryś za nalewkę z kwiatów czarnego bzu,
II  miejsce - Alojzy Ketzler Gospodarstwo agroturystyczne za domowe wino „ouwitowe”,
III miejsce - Gerard Kostorz za orzechówkę z Piotrowiny „Pietrasovka”,
Wyróżnienie - Tadeusz Żuk za nalewkę z kwiatów czarnego bzu.

w kategorii - Inne produkty regionalne w szczególności łączące produkty roślinne ze zwierzęcymi:
I   miejsce - Janina Hołówka za Paschę Wielkanocną,
II  miejsce - KGW Zawiszyce za rurki z kremem,
III miejsce - Danuta Pyrda za tort urodzinowy,
Wyróżnienie - KGW Zawiszyce za ciastka grzebienie.

w kategorii - Ryby śródlądowe:
I   miejsce - Gospodarstwo Rybackie Przygorzele za karpia po przygorzelsku w śmietanie,
II  miejsce - Restauracja Dworek w Graczach za pasztet kardynalski z karpia z nutą mięty,
III miejsce - Małgorzata Brylka za pstrąga tęczowego pieczonego w piecu,
Wyróżnienie - Ośrodek Zarybieniowy PZW „Poliwoda” w Biestrzenniku.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali fantastyczne nagrody ufundowane przez ARR w Opolu, OZRiOS w Opolu, Starostwo Powiatowe w Brzegu, LGR w Opolu, ANR w Opolu oraz OODR w Łosiowie.
Nagrodę specjalna Opolskiego Związku z rąk Pani Prezes Danuty Bajak otrzymało KGW Zawiszyce za udział w dwóch kategoriach konkursowych.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy !

 

Wyjazd studyjno-krajoznawczy Sandomierz-Kazimierz-Nałęczów-Puławy-Lublin

W dniach 23-26 kwietnia 2013 Opolski Związek zorganizował wyjazd studyjno-krajoznaczy dla przedstawicieli najaktywniejszych organizacji członkowskich.
Wyjazd rozpoczęło zwiedzanie Sandomierza wraz rejsem statkiem po Wiśle i spotkaniem „oko w oko” z serialowym Ojcem Matuszem.
Następnie w dniu 24 kwietnia br. grupa zwiedziła zabytki i atrakcje turystyczne Kazimierza Dolnego, Nałęczowa oraz Puław.
W kolejnym dniu grupa udała się do Lublina, gdzie odbyło się:

 • zwiedzanie Muzeum na Majdanku,
 • spotkanie w Centrum Kultury w Niemcach z Gminną Radą Kobiet, przewodniczącymi Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy oraz przedstawicielami Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Lublinie. Na spotkaniu Prezes Zarządu Opolskiego Związku przedstawiła działalność statutową, a liderzy zgromadzonych organizacji wymienili się doświadczeniami,
 • zwiedzanie Lubelskiego Rynku Hurtowego w Elizówce i spotkanie z Prezesem Zarządu. Na spotkaniu omówiono znaczenie rynku hurtowego produktów rolnych dla producentów, handlu detalicznego, branży spożywczej oraz eksportu.

W ostatnim dniu wyjazdu uczestnicy zwiedzili Kompleks Pałacowy Zamoyskich w Kozłówce i udali się w drogę powrotną do Opola.

Zdjęcia z wyjazdu do obejrzenia w zakładce Galeria.
 

Jubileusz 10-lecia reaktywcji działalności KGW w Kępnicy

W dniu 13.04.2013 roku Koło Gospodyń Wiejskich w Kępnicy świętowało jubileusz 10-lecia reaktywacji działalności Koła.
W ramach obchodów jubileuszu członkinie Koła, wspólnie z zaproszonymi gośćmi, wzięli udział we mszy świętej, następnie wszyscy zgromadzeni udali się do świetlicy wiejskiej, gdzie odbyła się główna uroczystość.
Przewodnicząca Koła Danuta Szałacka podziękowała wszystkim gościom za przybycie wręczając każdemu z osobna czerwoną róże, wyrażając tym samym wdzięczność ze dotychczasową współpracę oraz wsparcie.
Następnie Prezes Opolskiego Związku Rolników i Organizacji Społecznych Danuta Bajak wręczyła pamiątkowy puchar i nagrodę specjalną dziękując za dotychczasowe zaangażowanie i współpracę Koła ze Związkiem oraz uhonorowała pamiątkowymi statuetkami najbardziej zasłużone członkinie Koła.
Również zaproszeni goście złożyli podziękowania i gratulację z okazji jubileuszu.
Na zakończenie oficjalnych uroczystości członkinie Koła wspólnie zaprezentowały program artystyczny, dzięki któremu zdobyły II miejsce w ubiegłorocznej II Edycji Opolskiego Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich.
Następnie wszyscy zgromadzeni zostali zaproszeni do wspólnej zabawy.

Biesiada Wielkanocna 2013

W dniu 21.03.2013 roku w Sali Stropowej w Brzegu odbyła się coroczna Biesiada Wielkanocna organizowana przez Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie oraz Opolskie Towarzystwo Społeczno Kulturalne „Teraz Wieś”. Współorganizatorem był również Opolski Związek Rolników i Organizacji Społecznych w Opolu.

Oprócz wspólnego biesiadowania w trakcie imprezy  odbył się konkurs ph. "Palma wielkanocna". Komisja konkursowa oceniała prezentowane palmy pod względem zachowania tradycji, wykorzystania naturalnych materiałów oraz pomysłowości i inwencji twórczej.

Pierwsze trzy miejsca w konkursie na najpiękniejszą Palmę Wielkanocną zostały przyznane dla:

I miejsce : Stowarzyszenia Rozwoju Nowej Wsi Małej
II miejsce : Koła Gospodyń Wiejskich w Kamienicy
III miejsce: Koła Gospodyń Wiejskich w Skrzypcu.

Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali wyróżnienia tj: KGW Miechowa, KGW Gościce,  KGW Brzeziny, KGW Chomiąża, Stowarzyszenie Rozwoju Jankowice Wielkie „JANKO”, Związek Śląskich Kobiet Wiejskich w Walcach, Koło Seniorek przy GCKiR w Bierawie, Sołectwo Ziemiełowice, Grupa Kobiet „Nasza-Wioska” Ligota Prószkowska, Sołectwo Jaworzno, Stowarzyszenie Mieszkańców i Przyjaciół Bierdzan, Sołectwo Janów, Związek Śląskich Kobiet Wiejskich Spórok.


Wszystkie uczestniczące w konkursie Koła Gospodyń Wiejskich będące członkami Opolskigo Związku Rolników i Organizacji Społecznych otrzymały ufundowane przez Związek aparaty cyfrowe.

Forum Kobiet Wiejskich w Pawłowicach

W dniach 13-15 marca br. przedstawicielki organizacji członkowskich Opolskiego Związku Rolników i Organizacji Społecznych wzięły udział w Forum Kobiet Wiejskich organizowanym przez Izbę Rolniczą w Opolu i współfinansowanym ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Przez trzy dni kilkadziesiąt Pań z Polski, Niemiec, Austrii oraz Ukrainy dyskutowało o tym, jak aktywizować kobiety na wsi. Uczestniczki spotkały się z Prezesem Izby Rolniczej w Opolu Herbertem Czają oraz Wicemarszałkiem Województwa Opolskiego Antonim Konopką.

Na uroczystej inauguracji Forum wręczono zasłużonym Paniom medale samorządu rolniczego. Z rąk Prezesa Izby Rolniczej w Opolu Złoty Medal Samorządu Rolniczego odebrała Prezes Danuta Bajak.

Chcielibyśmy złożyć serdeczne podziękowanie wszystkim uczestniczkom biorącym udział w Forum z ramienia Opolskiego Związku m. in. :

 • Wiesławie Nowakowskiej i Agacie Worek z Koła Gospodyń Wiejskich w Kamienicy,
 • Krystynie Biskup i Halinie Kapral z Koła Gospodyń Wiejskich w Miechowej,
 • Anieli Giesa i  Gabrieli Olek z Koła Gospodyń Wiejskich w Janówce,
 • Barbarze Golińskiej-Gallović z Byczyńskiego Związku Rolników i Organizacji Społecznych.

   
Konkurs "Wykwintne serniki"


W dniu 06.03.2013 r. odbył się konkurs kulinarny ph. „Wykwintne serniki”, który został zorganizowany przy współpracy Opolskiego Związku przez Terenowy Zespół Doradztwa w Głubczycach. W konkursie wzięło udział pięć Kół Gospodyń Wiejskich oraz dwa Stowarzyszenia działające na terenie powiatu głubczyckiego.

Komisja konkursowa oceniła przygotowane wypieki pod względem: wyglądu, smaku, pracochłonności oraz dekoracji.

Laureatami konkursu zostali:

I miejsce - Stowarzyszenie Miłośników Sułkowa,

II miejsce - Koło Gospodyń Wiejskich w Chomiąży,

III miejsce - Stowarzyszenie   Włodzienin.


Pozostałym uczestnikom: Kołu Gospodyń Wiejskich w Lewicach, Kołu Gospodyń Wiejskich w Dzierżysławiu, Kołu Gospodyń Wiejskich w Nowej Wsi oraz Kołu Gospodyń Wiejskich w Pomorzowicach przyznano rownorzędne wyróżnienia i nagrody ufundowane przez Opolski Związek Rolników i Organizacji Społecznych.

Konkurs "Wykwintne zapusty"

W dniu 11.02.2013 roku podczas Podsumowania OODR Terenowego Zespołu Doradztwa w Prudniku odbył się konkurs kulinarny pod hasłem „Wykwintne zapusty”.
W konkursie wzięło udział 9 organizacji kobiecych działających na terenie powiatu prudnickiego.

Komisja konkursowa po ocenie potraw pod względem: smaku, wyglądu, pracochłonności oraz dekoracji postanowiła przyznać:

I miejsce dla Sołectwa Skrzypiec
za schab w podgrzybkach,

II miejsce dla Samodzielnego Koła Gospodyń Wiejskich w Chrzelicach
za kaczkę w sosie gruszkowym,

III miejsce dla Stowarzyszenia Odnowy Wsi w Szybowicach „SZYBOWIAK”
za pasztet z gęsi,

oraz wyróżnienia dla:

Sołectwa Laskowice za koszyczki z indyka zapiekane z pieczarkami i kalafiorem
Sołectwa Radostynia za grzyby a’la ryby
Koła Gospodyń Wiejskich z Kazimierza za karkówkę z cynamonem i musem jabłkowym
Samodzielnego Koła Gospodyń Wiejskich z Racławic Ślaskich za oponki serowe
Samodzielnego Koła Gospodyń Wiejskich z Czyżowic za kaczkę nadziewaną z brzoskwiniami
Związku Kobiet Śląskich z Mochowa za wieprzowe sakiewki z niespodzianką.

Wszystkie Koła Gospodyń Wiejskich otrzymały nagrody ufundowane przez Opolski Związek Rolników i Organizacji Społecznych.

Zdjęcia z konkursu http://ozrios.pl/gallery-prudnik-pl.html

 

Konkurs"Kulinarne Fantazje"

Konkurs "Kulinarne Fantazje" odbył się w dniu 07.02.2013 roku w trakcie Podsumowania Działalności Upowszechnieniowej OODR Terenowego Zespołu Doradztwa w Nysie.

Do konkursu zgłosiło się 8 Kół Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu nyskiego, które przygotowały swoje, nierzadko autorskie, kulinarne specjały.

Po degustacji konkursowych potraw komisja konkursowa zdecydowała o przyznaniu:

I miejsca dla Koła Gospodyń Wiejskich w Kamienicy,

II  miejsca dla Koła Gospodyń Wiejskich w Gościcach,

III miejsca dla Koła Gospodyń Wiejskich w Piątkowicach oraz Koła Gospodyń Wiejskich w Gryżowie.

Jednocześnie komisja przyznała równorządne IV miejsce dla: Koła Gospodyń Wiejskich w Kępnicy, Koła Gospodyń Wiejskich w Charbielinie, Koła Gospodyń Wiejskich w Kamienniku oraz Koła Gospodyń Wiejskich w Ścinawie Małej.

Laureaci I, III oraz IV miejsca otrzymali nagrody ufundowane przez Opolski Związek wręczone przez Panią Prezes Danutę Bajak oraz Przewodniczącego Rady Opolskiego Związku Pana Władysława Krysowatego.

Wszystkim laureatom i uczestnikom serdecznie gratulujemy! 

Zdjęcia z przebiegu konkursu do obejrzenia http://ozrios.pl/gallery-nysa-pl.html

Biesiada Bożonarodzeniowa 2012

W dniu 11 grudnia 2012 roku w Brzegu odbyła się Biesiada Bożonarodzeniowa organizowana przez Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie.

Tradycyjnie w ramach Biesiady, przy współpracy Opolskiego Związku, zorganizowany został konkurs ph. "Gwiazda Betlejemska". W konkursie wzięło udział 15 drużyn, w tym 8 Koł Gospodyń Wiejskich - członków Opolskiego Związku.

Wyniki konkursu:

I miejsce KGW Lubrza

II miejsce KGW Skotnica

III miejsce Sołectwo Trawniki

Laureaci I i II miejsca otrzymali z rąk Pani Prezes Danuty Bajak nagrody ufundowane przez Opolski Związek Rolników i Organizacji Społecznych.

Nagrody za udział w konkursie również ufundowane przez Związek otrzymały: KGW Kamienica, KGW Maciejowice, KGW Łosiów, KGW Dzierżysław, KGW Karłowice, KGW Proślice. 

Święto kapusty 2012

W dniu 13 października 2012 roku w trakcie dorocznego Święta Kapusty organizowanego przez Stowarzyszenie KGW "MAK" w Makowicach już po raz piąty odbył się konkurs kiszenia kapusty metodą tradycyjną. 

W zawodach wystartowało dziesięć drużyn, oprócz ośmiu drużyn z terenu gminy Skoroszyce w konkursie udział wzięła również drużyna z Czech oraz SKGW z Chrzelic w gminie Biała.

Zadaniem każdej z drużyn było zszatkowanie jednakowej ilości kapusty, umieszczenie jej w beczce oraz wycisnęcie jak największej ilości soku.

Podczas kiszenia kapusty było dużo zabawy, bowiem wszystkie Panie były pięknie przebrane, a do taktu przygrywała im muzyka oraz głośny doping publiczności.

Komisja konkursowa oceniła zmagania wszystkich drużyn, natomiast współorganizator konkursu Opolski Związek Rolników i Organizacji Społecznych ufundował i wręczył przez swojewgo przedstawiciela Panią Prezes Danutę Bajak nagrody następującym drużynom:

I miejsce - SKGW Chrzelice  - kamera cyfrowa,

II miejsce - Sołectwo Sidzina - wieża stereofoniczna,

III miejsce - Sołectwo Czarnolas - aparat cyfrowy.

Wyróżnienie otrzymała drużyna  KGW Giełczyce.

 

Lauteatom i wszystkim uczestniczkom serdecznie gratulujemy !

Konkurs "Kapitalni w Opolskiem - III edycja"

Miło jest nam poinformować, że Opolski Związek Rolników i Organizacji Społecznych został jednym z laureatów konkursu na najlepsze projekty dofinansowane z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  - "Kapitalni w Opolskiem - III edycja".

Nasz projekt "Przedsiębiorcze kobiety na obszarach wiejskich" zwyciężył w kategorii "Równi w życiu, równi w pracy".

Pamiątkową statuetkę z rąk Marszałka Województwa Józefa Sebesty oraz Minister Rozwoju Regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej podczas uroczystej gali odebrała Prezes Zarządu Danuta Bajak.

Dożynki Prezydeckie - Spała 2012

W dniach 15-16 września 2012 roku  Prezes Zarządu Danuta Bajak oraz Sekretarz Rady Opolskiego Związku Wiesława Nowakowska wzięły udział w uroczystościach Dożynek Prezydenckich w Spale.

Dożynki Wojewódzkie 2012 - Gogolin 02.09.2012

W dniu 02.09.2012 delegacja Opolskiego Związku wzięła udział w Dożynkach Wojewódzkich w Gogolinie.

W skład delegacji weszli: Prezes Zarządu, przedstawiciele Rady i Komisji Rewizyjnej  oraz członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Racławicach Śląskich.

Korona wykonana przez członkinie KGW w Racławicach Śląskich wzięła udział w korowodzie wieńców i koron dożynkowych wraz ze wszystkimi delegacjami z województwa.

W trakcie ceremoniału dożynkowego delegacja Opolskiego Związku wręczyła okolicznościowy bochen dożynkowy Marszałkowi Województwa Opolskiego.
 

Dożynki Powiatu Nyskiego i Gminy Łambinowice - Bielice 26.08.2012

W dniu 26.08.2012 Pani Prezes Danuta Bajak wzięła udział w Dożynkach Powiatu Nyskiego i Gminy Łambinowice, które odbyły się w miejscowości Bielice.

Wzorem lat ubiegłych w ramach współpracy ze Starostwem Powiatowym w Nysie Opolski Związek był współorganizatorem Powiatowego Konkursu Wieńców i Koron Dożynkowych i ufundował trzy nagrody rzeczowe. Komisja konkursowa wyróżniła następujące drużyny:

 1. miejsce zajęło Sołectwo Jasienica Dolna otrzymując wieżę stereo,
 2. miejsce zajęło Sołectwo Niwnica otrzymując aparat cyfrowy,
 3. miejsce zajęło Sołectwo Nowy Las otrzymując kompaktowy aparat cyfrowy.
VII Konkurs na Najlepszą Potrawę Domową - Byczyna

W dniu 22.07.2012 o godz. 14:00 w Bycznie odbył się VII Konkurs na Najlepszą Potrawę Domową. Konkurs zorganizowany został przez Ośrodek Kultury w Byczynie we współpracy m.in. z Opolskim Związkiem Rolników i Organizacji Społecznych.

Konkurs polegał na przygotowaniu przez drużyny dwóch dań konkursowych - zupy i dania głównego. Ekipy biorące udział w konkursie miały na przygotowanie posiłków 3 godziny. W trakcie przygotowywania dań konkursowych, publiczność mogła wziąć udział w konkursach organizowanych przez Ośrodek Kultury w Byczynie, m.in. bicie piany z białek, bieg z kubkiem pełnym mleka na czas, kręcioła itd. Ponadto zgromadzonych bawiły śpiewem - dziewczyny ze Studia Piosenki Ośrodka Kultury w Byczynie, tańcem – dzieci z zespołu tanecznego Ośrodka Kultury w Byczynie i muzyką – Orkiestra Dęta w Byczynie.

Opolski Związek ufundował nagrody dla Kół Gospodyń Wiejskich biorących udział w konkursie.

Komisja konkursowa dokonała następującego werdyktu:

I miejsce - KGW Dobiercice otrzymało puchar i nagrodę Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz nagrodę OZRiOS - termos stalowy.

II miejsce - Stowarzyszenie Motocyklowe "Rycerz" otrzymało nagrodę Starosty - ekspres do kawy.

III miejsce - KGW Miechowa otrzymało nagrodę OZRiOS - zaparzacz do kawy.

IV miejsce - KGW Janówka otrzymało nagrodę OZRiOS - komplet garnków ze stali nierdzewnej.

IV miejsce - KGW Proślice otrzymało nagrodę OZRiOS - kociołek elektryczny do zupy.

IV miejsce - Sołectwo Paruszowice otrzymało nagrodę Burmistrza - talon o wartości 300 zł.

W trakcie trwania imprezy Opolski Związek reprezentował  Byczyński Związek Rolników i Organizacji Społecznych w Byczynie.

http://okbyczyna.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=386&Itemid=54

XII Turniej Żniwowania Metodami Tradycyjnymi -

W Piątkowicach już po raz XII odbył się Turniej Żniwowania Metodami Tradycyjnymi "Złota Kosa" organizowany przez Sołectwo Piątkowice, Urząd Gminy Łambinowice oraz Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Łambinowicach.

W Turnieju uczestniczyło 11 drużyn: Brzeziny, Domaszkowice, Skałat (Ukraina), Jasienica koło Bielska, Skoroszyce, Wierzbie,Jasienica Dolna, Budziwszowice, Malerzowice Wielkie i 2 drużyny z Piątkowic.

OSTATECZNA KLASYFIKACJA

klasyfikacja drużynowa:

I miejsce (złota kosa) - Wierzbie

II miejsce (srebrna kosa)- Jasienica koło Bielska

III miejsce (brązowa kosa) – Piątkowice I

prezencja drużyny (stroje, pojazdy):

I - Brzeziny

II - Skoroszyce

III - Jasienica Dolna

żęcie sierpem:

I – Jasienica koło Bielska (Zofia Polok)

II - Wierzbie (Elżbieta Święcicka)

III - Budzieszowice (Marek Krężel)

koszenie kosą:

I - KGW i Zw. Hod. Koni Skoroszyce (Jan Jakuszewski, Grzegorz Mazurek, Kazimiera Dziergas)

II - Wierzbie (Adam Kuź, Elżbieta Święcicka, Jadwiga Wójciak)

III - Piątkowice I (Konstanty Biernacki, Maria Gajdemska Roman Janocha)

młócenie cepem:

I - Piątkowice I (Konstanty Biernacki, Roman Janocha)

II - Jasienica Dolna (Wojciech Szustopal, Janina Gabryel)

III - Wierzbie (Wiesław Zagwocki)

III - Jasienica Dolna (Adam Kuź)

klepanie kosy:

I - Jasienica koło Bielska (Wiesław Szalbot)

II - Domaszkowice (Marian Butor)

III - Piątkowice (Konstanty Biernacki)

Nagrody w Turnieju ufundowali Wójt Gminy Łambinowice, Marszałek Województwa Opolskiego, Opolski Związek Rolników i Organizacji Społecznych, Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie. Współorganizatorem imprezy było Starostwo Powiatowe w Nysie.

W imieniu Opolskiego Związku w imprezie wzięła udział Prezes Zarządu Pani Danuta Bajak.

http://www.powiat.nysa.pl/sites/3,44/show/2876/zlota_kosa_2012.html

 

VIII Wojewódzki Przegląd Piosenki Kresowej - Łosiów

24 czerwca 2012 r. w Łosiowei odbył się VIII Wojewódzki Przegląd Piosenki Kresowej. Organizatorem konkursu byli: Opolskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne „Teraz Wieś”, Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, natomiast współorganizatorem Opolski Związek Rolników i Organizacji Społecznych.

Uczestniczące zespoly oceniała Komisja konkursowa w składzie:     Janina Koronkiewicz, Grażyna Kotecka i Artur Radzimowski. 

Po wysłuchaniu wszystkich występów konkursowych Jury wyłoniło laureatów Przeglądu:

I miejsce - KRESOWIANKI ze Skarbimierza,

II miejsce - Viva la Musica ze Strzelec Opolskich,

III miejsce - Zespół Pieśni Ludowej PROSNA z Praszki.


Przyznano również  wyróżnienia następującym zespołom:
Raptus z Mąkoszyc, Zespół wokalny SEN ze Strzelec Opolskich, FENIX z Głubczyc.

Wszyscy uczestnicy Przeglągu odebrali z rąk Pani Prezes Danuty Bajak pamiątkowe statuetki, natomiast laureaci okazałe puchary ufundowane przez Opolski Związek i Organizacji Społecznych. 

 

Narada szkoleniowa 21-22 czerwca 2012

W dniach 21-22.06.2012 w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym "Drogowiec" w Pokrzywnej została zorganizowana narada szkoleniowa członków Opolskiego Związku.

Harmonogram obejmował:

Czwartek – 21 czerwca 2012

                                                                                                                                    
10:00-12:00 otwarte posiedzenie Rady Opolskiego Związku.      

                                                                     
12:20-14:00 wykład: Formalno-prawne aspekty działalności organizacji pozarządowych w świetle obowiązujących norm prawnych dotyczących organizacji społeczno- zawodowych rolników. Wykład przeprowadziła Pani Danuta Bajak- Prezes Zarządu.


15:00-17:00 wykład: Kontynuacja zadań realizowanych w ramach PROW 2007-2013 oraz założenia działań na okres 20014-2020 kierowanych do obszarów wiejskich i rolnictwa w ramach zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Wykład przeprowadzili: Pan Marek Wróbel – Z-ca Dyrektora ARIMR OR Opole
oraz Pan Maciej Buczek – przedstawiciel ARIMR OR Opole.                                  

                                                                                         
17:00-19:00 wykład: Działanie samorządu województwa na rzecz obszarów wiejskich oraz założenia do strategii na lata 2014-2020.
Wykład przeprowadził: Pan Wiesław Kryniewski – Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.
 

Piątek – 22 czerwca 2012

10:00-11:00 wykład: Zadania i kierunki działań Agenci Rynku Rolnego oraz Agencji Nieruchomości Rolnych na rzecz wsparcia produkcji rolnej i zmian agrarnych.
Wykład przeprowadzili: Pani Agnieszka Zagola – Dyrektor ARR OT Opole
oraz Pan Artur Pustelnik – Z-ca Dyrektora ANR OT Opole.


11:00-12:00 wykład: Bezpieczeństwo i higiena pracy w gospodarstwie rolnym oraz zadania prewencyjne Oddziału Regionalnego KRUS w Opolu.
Wykład przeprowadził: Pan Jan Krzesiński – Dyrektor KRUS OR Opole.
 

12:20-13:50 wykład: Znaczenie i rola mikroorganizmów dla współczesnego rolnictwa i kierunki działań Dolnośląskiego Centrum Mikrobiologii.
Wykład przeprowadzili: Pani Katarzyna Nazar-Morelowska oraz Pan Marek Prycik – przedstawiciele Dolnośląskiego Centrum Mikrobiologii.

W naradzie wzięło udział 47 osób.
 

Szkolenia dla Kół Gospodyń Wiejskich

W dniu 08.06.2012 roku w godz. 9:00-15:00 w Świetlicy Wiejskiej w Makowicach (gmina Skoroszyce) zorganizowane zostało szkolenie dla Kół Gospodyń Wiejskich wytypowanych do I grupy szkoleniowej.

Szkolenie obejmowało następujące tematy:
1. Formalno-prawne aspekty działania Kół Gospodyń Wiejskich.
2. Rola, obowiązki, kandencyjność organów Koła.
3. Podstawowe zasady prowadzenia i archiwizacji dokumentacji organizacji.
4. Podstawowe zasady prowadzenia dokumentacji finansowej.
5. Podstawowe zasady sporządzania sprawozdania finansowego.


W trakcie szkolenia odbyła się również prezentacja Dolnośląskiego Centrum Mikrobiologii ph. „Dom bez chemii”.


Kolejne z cyklu szkoleń dla pozostałych grup szkoleniowych zostanie zorganizowane w III kwartale br.

Biesiada Wielkanocna 2012

W dniu 29.03.2012 w sali konferencyjnej Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie odbyła się coroczna Biesiada Wielkanocna.

W ramach Biesiady przeprowadzony zostal konkurs ph. Baranek Wielkanocy. Opolski Związek jako współorganizator konkursu ufundował nagrody rzeczowe dla Kół Gospodyń Wiejskich, będących członkami Związku.

Nagrodą specjalną Opolskiego Związku zostało wyróżnione Koło Gospodyń Wiejskich w Ścinawie Małej, natomiast wyróżnienia otrzymały:

 • Koło Gospodyń Wiejskich w Łosiowie,
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Brzezinach,
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Miechowej.

Wszystkie nagrodzone Koła otrzymały profesjonalne odkurzacze KARCHER. 

Jubileusz 45-lecia działalności Kółka Rolniczego w Popielowie

W dniu 09.03.2012 odbyło się uroczyste Walne Zebranie Kółka Rolniczego w Popielowie. W zebraniu wzięła udział Prezes Zarządu Opolskiego Związku Danuta Bajak, która uhonorowała 45-letnią działalność Kółka okolicznościowym pucharem.

Zasłużeni członkowie Kółka otrzymali z rąk Pani Prezes pamiątkowe statuetki, wyróżnieni zostali:

 1. Antoni Firlejczyk
 2. Józef Jeziorek
 3. Józef Kańszczyk
 4. Jerzy Kuczera
 5. Alicja Tarnowska.

W Zebraniu wzięła udział  Sektetarz Gminy Popielów, która wręczyła List Gratulacyjny w imieniu Wójta Gminy oraz Kierownik Terenowego Zespołu Doradztwa  w Opolu Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

Pożegnanie

W dniu 02.03.2012 delegacja Opolskiego Związku w składzie: Prezes Zarządu  Danuta Bajak, Przewodniczący Rady Władysław Krysowaty, Wiceprzewodniczący Rady Leszek Fornal, wzięła udział w uroczystościach pogrzebowych Wiceprezesa Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych śp. Józefa Pawlaka.

Przedstawiciele Związku wzięli udział we mszy  w Katedrze św. Piotra i Pawła w Legnicy oraz w ceremonii pogrzebowej na cmentarzu komunalnym składając okolicznościowy wieniec. 

Konkurs "Szlakiem karnawałowych tradycji"

W dniu 14.02.2011 w Głogówku podczas Podsumowania Rocznej Działalności Wdrożeniowo-Upowszechnieniowej za 2011 rok Terenowego Zespołu Doradztwa w Prudniku odbył się konkurs kulinarny pod hasłem "Szlakiem karnawałowych tradycji".

Opolski Związek, w ramach swoich zadań statutowych, na podstawie umowy o współorganizacji konkursu uhonorował Koła Gospodyń Wiejskich zrzeszone w Związku nagrodami za udział w konkursie.

Nagrody rzeczowe - kociołki elektryczne do podgrzewania potraw, z rąk Pani Prezes Danuty Bajak otrzymały:

 • Koło Gospodyń Wiejskich w Chrzelicach,
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Czyżowicach,
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Kazimierzu,
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Racławicach Śląskich.
Konkurs "Kulinarne smaki zimy"

W dniu 27.01.2012 roku odbyło się Podsumowanie Działalności Doradczej Terenowego Zespołu Doradztwa w Nysie za 2011 rok.

W czasie trwania Podsumowania przeprowadzony został konkurs kulinarny "Kulinarne smaki zimy", w którym wzięło udział siedem Kół Gospodyń wiejskich z terenu powiatu nyskiego. Na podstawie umowy Opolski Związek jako współogranizator konkursu ufundował główną nagrodę oraz nagrody rzeczowe dla wszystkich Koł biorący udział w konkursie - zestawy do dekorowania potraw.

Komisja po wnikliwej ocenie wyróżniła następujące Koła:

 1. miejsce zajęło KGW Prusinowice, kóre otrzymało komplet profesjolanych garnków ze stali nierdzewnej,
 2. miejsce zajęło KGW Maciejowice,
 3. miejsce zajęło KGW Kępnica,
 4. miejsce zajęły KGW Ścinawa Mała, KGW Kamienica, KGW Wilamowice oraz KGW Makowice.

W imieniu Opolskiego Związku nagrody wręczyła Pani Prezes Danuta Bajak.

"HERODY 2012"

W dniach 14-15 stycznia 2012 w Lewinie Brzeskim odbył się XXVII Wojewódzki Przegląd Zespołów Kolędniczych "HERODY".

Opolski Związek od wielu lat współpracuje z organizatorem Przeglądu Miejsko-Gminnym Domem Kultury w Lewinie Brzeskim, nie inaczej było w tym roku. Na podstawie zawartej umowy ufundowana została nagroda rzeczowa - wieża stereofoniczna za zajęcie II miejsca w kategorii zespołów młodzieżowych, która trafiła do ZESPOŁU "JEMIOŁKI" z Jemielnicy.

Uroczystego wręczenia nagrody w imieniu Opolskiego Związku dokonał Wiceprzewodniczący Rady Pan Leszek Fornal. 

Zaangażowanie Zarządu Opolskiego Związku na rzecz działalności innych instytucji
 • Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia – Prezes Zarządu pełni funkcję Przewodniczącej Rady,
 • Naczelnej Rady Zatrudnienia – Prezes Zarządu jest członkiem Rady,
 • Rady Programowej Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie – Prezes Zarządu pełni funkcję Sekretarza Rady,
 • Rady Programowo-Naukowej KRUS OT w Opolu - Prezes Zarządu jest członkiem Rady,
 • Komisji ds. BHP w rolnictwie działającej przy Okręgowej Inspekcji Pracy w Opolu - Prezes Zarządu jest członkiem Komisji,
 • Grupy roboczej ds. produktu tradycyjnego i sprzedaży bezpośredniej działającej przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego - Prezes Zarządu jest członkiem Grupy,
 • Komisji ds. scalania gruntów rolnych we wsiach Świerkle, Dobrzeń Wielki, Biadacz powołanej przez Starostę Opolskiego - Prezes Zarządu jest członkiem Komisji.
   
Realizacja zadań Opolskiego Związku w 2011 roku

Styczeń 2011 - dokonano ostatecznego rozliczenia projektu „Przedsiębiorcze kobiety na obszarach wiejskich” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
15-16.01.2011 - współorganizacja na podstawie umowy partnerskiej z Miejsko-Gminnym Domem Kultury w Lewinie Brzeskim XXVI Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Kolędniczych „HERODY 2011”. Związek ufundował nagrodę rzeczową za II miejsce – wieżę stereofoniczną.
Luty 2011 - w porozumieniu ze Związkiem Plantatorów Buraka Cukrowego wystąpiono do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z uwagami do rozporządzenia w sprawie warunków zakupu i dostawy buraków cukrowych przeznaczonych do produkcji cukru w ramach kwoty produkcyjnej cukru.
Luty – Marzec 2011 - udział Zarządu w cyklicznych podsumowaniach pracy Oddziałów Terenowych Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie. W czasie podsumowań organizowanych w Prudniku oraz Nysie Opolski Związek współorganizował konkursy kulinarne:

 • 09.02.2011 Biała - współorganizacja konkursu „Zasmakuj w tradycji”, ufundowanie nagród za II oraz IV miejsce.
 • 18.02.2011 Nysa - współorganizacja konkursu „Potrawa karnawałowa” i ufundowanie nagrody za I miejsce.

08.02.2011 - Prezes Zarządu uczestniczyła w Walnym Zebraniu Gminnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Byczynie, na którym przyjęto nowy statut i zmieniono nazwę organizacji.
25.02.2011 - udział Prezes Zarządu w uroczystej gali podsumowującej konkurs o Krajową Rezerwę Wykonania, na której w imieniu Związku odebrała z rąk Marszałka Województwa wyróżnienie za sprawną realizację projektu „Przedsiębiorcze kobiety na obszarach wiejskich”.
08.03.2011 - udział Prezes Zarządu w spotkaniu z okazji Dnia Kobiet zorganizowanym przez GZRKiOR w Głuchołazach.
12.04.2011 - współorganizacja na podstawie umowy partnerskiej z Opolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Łosiowie konkursu na najpiękniejszy stroik wielkanocny odbywającego się podczas Biesiady Wielkanocnej. Związek ufundował dwie nagrody rzeczowe:
- za I miejsce - kociołek do zupy,
- za III miejsce - podgrzewacz do potraw.
08.05.2011
- Prezes Zarządu uczestniczyła w otwarciu Wiosny Kwiatów w Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Łosiowie oraz we wręczaniu nagród w organizowanych konkursach kulinarnych.
12.05.2010 - Prezes Zarządu była obecna na Walnym Zgromadzeniu Izby Rolniczej w Opolu nowej kadencji.
26.05.2011 - zorganizowano spotkanie z przedstawicielami Spółek Wodnych, w celu określenia możliwości podjęcia działań w zakresie wsparcia finansowo-technicznego modernizacji rowów melioracyjnych oraz regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa i zabezpieczeń przed powodzią i suszą.
05.06.2011 - udział przedstawicieli Rady Opolskiego Związku w Jubileuszu 50-lecia działalności Koła Gospodyń Wiejskich w Kazimierzu i organizacja występów zespołów ludowych działających przy Kołach Gospodyń Wiejskich w Grodźcu i Chrzelicach. Podczas uroczystości Przewodniczący Rady wręczył puchar okolicznościowy dla Koła oraz pamiątkowe statuetki 8 członkiniom za zaangażowanie w działalność Koła.
05.06.2011 - Prezes Zarządy wzięła udział w Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Opolu-Bierkowicach.
10.06.2011 - Prezes Zarządu uczestniczyła w otwarciu wystawy Opolagra 2011 w Kamieniu Śląskim.
18-19.06.2011 - Prezes Zarządu wzięła udział w podsumowaniu Dni Otwartych Drzwi i Agroligii w Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Łosiowie.
Czerwiec 2011 - opracowany został nowy projekt Regulaminu Samodzielnie Działających KGW z uwzględnieniem zmian w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Nowe projekty zostały przesłane do Gminnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Głuchołazach oraz Byczyńskiego Związku Rolników i Organizacji Społecznych.
22.06.2011 - Prezes Zarządu wzięła udział w konferencji „Teraz Kobiety Opolszczyzny” organizowanej przez Fundację Ambasada Przedsiębiorczości Kobiet, na której zaprezentowała działalności kobiet z obszarów wiejskich.
16.07.2011 - współorganizacja na podstawie umowy partnerskiej z Urzędem Gminy w Łambinowicach XI Turnieju Żniwowania Metodami Tradycyjnymi „Złota Kosa 2011” - konkursu specjalnego za prezentację drużyn tj. strój, śpiew, pojazd, którym drużyna przybyła na konkurs. Ufundowano trzy nagrody rzeczowe:
- I miejsce - pawilon ogrodowy 6x3 m,
- II miejsce - grill stolikowy,
- II miejsce - pawilon ogrodowy 3x3 m.
31.07.2011 - udział Prezes Zarządu w VI Festiwal Folklorystyczny – Opole - Bierkowice
14.08.2011 - współorganizacja na podstawie umowy partnerskiej zawartej ze Stowarzyszeniem Odnowa Wsi Chrzelice konkursu „Chrzelickie specjały” i ufundowanie trzech nagród rzeczowych:
- I miejsce - garnek 36L z pokrywką,
- II miejsce - kociołek do zupy,
- III miejsce - patelnia elektryczna.
02.09.2011 - udział Prezes Zarządu oraz przedstawicielek KGW Chrzelice, KGW Skoroszyce w seminarium „Mój Rynek - stałe targowiska” organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.
03.09.2011 - udział Prezes Zarządu w Dożynkach Gminnych Gminy Nysa w Kubicach.
03-04.09.2011 - współorganizacja na podstawie umowy partnerskiej z Byczyńskim Związkiem Rolników i Organizacji Społecznych konkursu na „Najsmaczniejsze pierogi” odbywającego się w Miechowej i ufundowanie trzech nagród rzeczowych:
- I miejsce - komplet garnków,
- II miejsce - kociołek do zupy,
- III miejsce - przenośna kuchenka gazowa.
04.09.2011 - współorganizacja na podstawie umowy ze Starostwem Powiatowym w Nysie konkursu kron i wieńców dożynkowych odbywającego się podczas Dożynek Powiatowo-Gminnych Powiatu Nyskiego i Gminy Kamiennik w Kamienniku. Opolski Związek ufundował pierwszą nagrodę tj. pawilon metalowy 5 x 5 m.
11.09.2011 - udział 32-osobowej delegacji Opolskiego Związku w Dożynkach Wojewódzkich w Praszce. Przedstawiciele Związku uczestniczyli w korowodzie, mszy i gali dożynkowej, prezentował koronę wykonaną przez KGW w Kamienicy oraz wręczyli chleb dożynkowyPanu Marszałkowi.
20.09.2011 - udział Prezes Zarządu w spotkaniu członkiń Związku Śląskich Kobiet Wiejskich w Głogówku.
24-25.09.2011 -  udział 9-osobowej delegacji Opolskiego Związku w Dożynkach Prezydenckich w Spale.
07.10.2011 - udział Prezes Zarządu w nagraniu programu „A mnie się uda” realizowanego przez Program I Telewizji Polskiej, w którym przedstawiła Opolski Związek jako organizację aktywnie wspierającą kobiety z obszarów wiejskich w zakładaniu własnej firmy podczas realizacji projektu „Przedsiębiorcze kobiety na obszarach wiejskich”. http://www.tvp.pl/styl-zycia/ludzie/a-mnie-sie-uda/wideo/przedsiebiorczosc-kobiet-z-malych-miejsowosci-odc-3/5402388
08.10.2011 - współorganizacja na podstawie umowy partnerskiej ze Stowarzyszeniem Kołem Gospodyń Wiejskich „MAK” w Makowicach konkursu kiszenia kapusty metodą tradycyjną – fundowano nagrodę specjalną dla Koła – piekarnik elektryczny oraz puchary i statuetki dla uczestników konkursu.
22.10.2011 - udział Prezes Zarządu w Jubileuszu 65-lecia działalności Koła Gospodyń Wiejskich w Kamienicy. Z okazji Jubileuszu Opolski Związek ufundował pamiątkowy puchar dla Koła i statuetki dla 11 aktywnych członkiń. Koło za aktywną współpracę ze Związkiem otrzymało również nagrodę specjalną - lodówkę.
09.11.2011 - I Edycja Opolskiego Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich.
Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu Turnieju znajdziecie Państwo w zakładce Turniej KGW.
15.11.2011 - Prezes Zarządu wzięła udział w spotkaniu z Zarządem Izby Rolniczej w Opolu.
16.11.2011 - udział Prezes Zarządu w Ogólnopolskiej Konferencji Branży Spożywczej w Opolu.
18.11.2011 - udział Prezes Zarządu w programie Radia PLUS związanym z konsolidacją branży spożywczej z producentami rolnymi.
21.11.2011 - udział Prezes Zarządu w spotkaniu zorganizowanym przez Izbę Rolniczą w Opolu na Politechnice Opolskiej.
23.11.2011 - udział Prezes Zarządu w ogłoszeniu wyników XIII Edycji Konkursu SUPERMLEKO organizowanego przez Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie.
01-02.12.2011 - Prezes Zarządu wraz z członkiem Rady wzięli udział w konferencji organizowanej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa po hasłem „PROW 2007-2013 a przyszłość opolskiej wsi”.
15.12.2011 - współorganizacja na podstawie umowy partnerskiej z Opolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Łosiowie konkursu na najpiękniejszego Aniołka Bożonarodzeniowego odbywającego się podczas Biesiady Bożonarodzeniowej. Związek ufundował dla Kół Gospodyń Wiejskich sześć nagród rzeczowych:
- za udział w konkursie - podgrzewacze do potraw,
- za najciekawszego aniołka bożonarodzeniowego – cyfrowy aparat fotograficzny.

Rejestracja nowego Koła Gospodyń Wiejskich

Aby zarejestrować w Opolskim Związku Rolników i Organizacji Społecznych nowe Koło Gospodyń Wiejskich należy:

1. zwołać walne zebranie ( minimum 10 osób),

2. przyjąć uchwałą nowy regulamin,

3. wybrać Zarząd oraz Komisję Rewizyjną,

4. przyjąć uchwałą wysokość składek, kierunki działalności na okres kadencji organów,

5. przesłać do Związku pisemny wniosek o rejestrację KGW wraz zatwierdzonym regulaminem w dwóch egzemplarzach, ankietą oraz kopią protokołu z zebrania i listą obecności.

Po zatwierdzeniu jeden egzemplarz regulaminu z adnotacją o jego rejestracji zostanie zwrócony i wraz z kopią umowy na wynajęcie-użyczenie lokalu na siedzibę Koła należy uzyskać w Urzędzie Statystycznym nr REGON, następnie w Urzędzie Skarbowym nr NIP.

Kontakt

Nadawca:
e-mail
Telefon
Treść:
 

Wszelkie prawa zastrzeżone © OZRIOS 2009-2014

CMS Web design - Tworzenie stron www